Plzeňský centrální obvod důsledně kontroluje zimní údržbu

Úklidové práce v zimním období, tedy od 1. listopadu do 31. března jsou prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

weby uniweb zprávy

Na základě těchto předpisů je každoročně vyhotovován Operační plán zimní údržby, a to jak celoměstskou organizací, kterou je Správa veřejného statku města Plzně, tak i jednotlivými obvody.

V centrálním obvodu provádějí zimní údržbu firmy, které jsou vybaveny potřebnou technikou. Ta je každý rok před zimou kontrolována pracovníky úřadu za přítomnosti starosty obvodu. Pokyn k provedení zásahu vydává pracovník Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3. Právě v minulých dnech byl bezprostředně po začátku sněžení vydán pokyn k pluhování a posypu komunikací v centrálním obvodě.

„Zásah se provádí podle Operačního plánu zimní údržby, kde je stanoveno pořadí důležitosti komunikací. Nejdříve jsou ošetřeny komunikace v prvním. pořadí důležitosti - jedná se nejfrekventovanější komunikace na našem obvodě. Každá komunikace je specifická svým povrchem a lokalitou. Někde je nutné zásahů provést více“, vysvětluje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Na zásah je vždy připraveno sedm vozidel Multicar, čtyři sypače – traktory a dvě menší metací auta. Každá komunikace je specifická a důležité je, aby bylo zimním zásahem provedeno zmírnění ve schůdnosti na co největším počtu chodníků a nedocházelo k úrazům.

„Nicméně jedná se o stovky kilometrů chodníků a jsme si vědomi toho, že není prostě možné zasahovat s technikou najednou všude. Dle Operačního plánu jsou stanoveny priority, kterými se musíme řídit. Proto vždy prosíme občany o trpělivost a také o to aby vnímali stav chodníků a přizpůsobili mu svoji obuv, kterou lze zmírnit riziko případného úrazu, případně využívali již očištěné chodníky například v místech, kde je zatím posypán chodník jen na jedné straně ulice“, říká David Procházka.

Dosud vydal centrální obvod 40 tun posypového materiálu. Jeho zásoby jsou velké, ale v případě, že by došel, není problém jej doplnit. Nicméně zatím ktakové situaci nedošlo.

„Dbáme na to, aby zásah byl proveden na všech našich komunikacích. Paradoxně se nám ale stává, že nám volají občané, pro které je posyp nedostatečný a pak zase ti, kteří posyp nechtějí vůbec. Zároveň nás občané upozorňují na nedostatky, které nasmlouvané firmy operativně řeší, nebo ty lokálnější a menší nedostatky zabezpečíme vlastními silami i spoužitím pracovníků veřejné služby. Do dnešního dne ale nemáme oficiálně hlášený žádný úraz“, dodává starosta.

Zásahy jsou starostou pravidelně kontrolovány společně s pracovníky ODŽP, Oddělení kontroly ÚMO Plzeň 3 a předsedou Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3.

Fotogalerie
Autor: Miroslav Knotek Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
4.1.2019 14:51
0 +
 
uniweb weby

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018