Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1 bude zasedat 18. ledna 2017

Česká síť