Konstruktivní lyrika

čt 15.6.2017 - 27.8.2017 Galerie města Plzně

Akce ukončena !Výstavní projekt s názvem „Konstruktivní lyrika“ se zaměřuje na představení specifické linie současného slovenského vizuálního umění, jehož tvorba je charakteristická konceptuálním přístupem, relevancí formy či poetickým výrazem děl.


Prezentovaní autoři programově využívají tři základní principy: koncept, formu a cit, i navdory tomu, že tyto roviny jsou samy o sobě vzájemně protichůdné. Koncept se ve všeobecnosti chápe jako opak formy, rovněž i citu; stejně tak forma ve smyslu venkovní stránky anebo hmoty je protikladem toho vnitřního, nemateriálního (idey, citu). 

Výstava sleduje přítomnost uvedené trojice prvků v umělecké produkci mladší a střední generace. Pro vybrané představitele je příznačný zdlouhavý, kontemplativní tvořivý proces, při kterém se mimo samotné podstaty díla – nosné myšlenky, důkladně zaobírají i formálním zpracováním, kompozičním rámcem, použitou barevností, materiálem anebo technikou. Zároveň při práci s vizuální stránkou díla mu dodávají jistý senzitivní aspekt, subjektivně vyjádřenou expresivitu, prostřednictvím čehož působí na diváka poeticky, taktéž osobněji či asociativně a je i de facto snadněji čitelné. 

Tvorba zvolených autorů však není jen prázdná, prvoplánová estetická hra forem, tak značně frekventovaná na současné scéně, ale je výsledkem promyšlené strategie, hloubavé procesuálnosti či rukodělné zručnosti. Představený okruh umělců se těmito charakteristikami stejně vymezuje i od paralelních postkonceptuálních tendencí, které se svým příliš strohým a neutrálním projevem začínají postupně vyčerpávat. 

Koncepce výstavy má za cíl poukázat na novou, lyricko-diskurzívní polohu současného vizuálního umění, která se nabízí jako jedna z možných alternativ v aktuální probíhající krizi obrazové reprezentace. Projekt výhradně pracuje s nejnovějšími díly (2014 – 2017) a zkoumá problematiku skrze širokou, různorodou škálu médií (malba, objekt, video, fotografie, záznamy z performance…), čímž mimo jiné usiluje o vytvoření organického intermediálního celku.

Vystavující autoři: Marek Burcl, František Demeter, Juraj Gábor, Dominik Hlinka, Oto Hudec, Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Lucia Papčová, Rastislav Podhorský, Vladimír Slivka, Martin Špirec, Petra Vojteková, Jana Zatvarnická


Komentujte...

  • Plzeň, náměstí republiky 40

První informační portál v Plzeňském kraji. Denní zprávy, aktuální informace od roku 2000.