Lidová zbožnost na Plzeňsku

pá 9.6.2017 - 5.11.2017 Plzeň, Muzeum církevního umění


Výstava si klade za cíl představit lidovou zbožnost provázanou s liturgickým rokem a další náboženskou aktivitou v minulosti našeho regionu v co nejširší podobě.


Panelová část výstavy mapuje církevní rok z pohledu lidové zbožnosti (necírkevní lidové svátky nejsou prezentovány). Představeny jsou zde Advent, Vánoce, liturgické předjaří, Velikonoce, liturgické jaro, Letnice, liturgické léto a podzim. Zmíněny jsou i mariánské svátky a svátky dalších světců, přímluvců, osobních patronů a slavení patrocinia kostela. Nechybí tu ani předměty, které prezentují další témata lidové zbožnosti s ohledem na západočeský region.


Komentujte...

  • Františkánská 121/11, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česko

První informační portál v Plzeňském kraji. Denní zprávy, aktuální informace od roku 2000.