Online Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, VHÚ zapůjčuje na Slavnosti americký střední tank SHERMAN M 4A1 a americký stíhač tanků M-36 JACKSON. Novinkou je vyloďovací transportér LVT 4, přezdívaný Water Buffalo, "vodní buvol" a poprvé se též představí lehký tank M3 Stuart. Techniku můžete vidět v kempu 16. obrněné divize v parku za OC Plaza.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, nejsložitější je zkoordinovat všechny části programu dohromady, připravit Konvoj svobody, se kterým souvisí řada dopravních opatření, naplánovat a domluvit kvalitní kulturní program. Snadné není jednání s kluby vojenské historie, je jich mnoho, ale výsledek vždycky stojí za to a jsme rádi, že v Plzni chtějí být. I když je příprava namáhavá, baví nás to, jde přeci jen o naprosto unikátní akci, děláme to i kvůli veteránům a zejména proto, abychom nezapomínali na minulost... Jsem ráda, že město Plzeň si váží své historie a jsem velmi vděčná všem, kdo na Slavnostech spolupracují, kolegům z Policie ČR, Městské policie, dopravních podniků, z krajského úřadu a z magistrátu, produkční agentuře a dalším... a hlavně všem těm lidem z vojenských klubů, kteří to dělají dobrovolně. Věřím, že Slavnosti jsou součástí "svobodné Plzně" a budou k ní patřit i dál. Ale naprosto upřímně - samozřejmě, že se těším, že si 9. 5. oddychneme, až to bude vše v pořádku za námi :-). A za pár dní se pak pustíme do plánování dalšího ročníku.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, tradičně patří mezi největší atrakce nedělní Konvoj svobody, velkým lákadlem jsou ale určitě vojenské historické kempy za Plazou a v Proluce. Velmi bohatý je kulturní program na náměstí i v amfiteátru za Plazou, festival pouličního jídla v DEPO2015 či prezentace Armády České republiky tamtéž. Na pondělí chystáme soutěž pro rodiny s dětmi, tentokrát na téma operace Anthropoid. Více na www.slavnostisvobody.cz.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, ano, vojenské letouny přeletí nad Konvojem svobody v neděli, 7. 5. v 11:30.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, účastníci konvoje z řad klubů jsou ubytováni různě, v rámci svého dalšího programu, řada z nich se účastní akcí v regionu. Klub 16. obrněné divize má svůj kemp v areálu za Plazou, další kemp je v Proluce. Veteráni jsou ubytováni v místních hotelích. Konvoj svobody projíždí pouze Plzní, Horní Břízou projíždí pravděpodobně konvoj organizovaný konkrétním vojenským klubem...

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, veteráni přijedou, podle posledních informací 4 američtí a 6 belgických, moc se na ně těšíme. Pro veřejnost jsou připraveny besedy, v pátek se studenty a v sobotu 8. 5. v 9.30 pro širokou veřejnost v Měšťanské besedě.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, akce v Koterově byla mimořádná v rámci oslav 70. výročí osvobození v roce 2015. Věřím ale, že Koterov určitě přichystá podobnou akci pro další velké výročí...

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Slavnosti svobody pořádá město Plzeň, ve spolupráci s kluby vojenské historie. Letos poprvé pořádá město Konvoj svobody, doposud se o jeho organizaci, s výjimkou dopravních a technických opatření, staraly vojenské kluby. Město letos převzalo péči o registraci vozidel v kompletním rozsahu. Kluby se zapojují intenzivně, v konvoji ale pojedou i jednotliví, registrovaní majitelé vojenské techniky. Součástí konvoje budou také dva strykery současné US Army.
Jednotlivé kluby vojenské historie pořádají v rámci Slavností své kempy, letos je najdete v Proluce a v parku za OC Plaza. Náklady na Slavnosti činí souhrnem cca 4 mil. Kč, jedná se o čtyřdenní festival. Honoráře za prezentaci vojenských kempů kluby využívají pro údržbu své techniky a klubovou činnost, město tak podporuje jejich aktivitu, bez níž by Slavnosti svobody nemohly existovat. Členové klubů využívají pro své akce vlastní dovolenou, je to z velké části zejména dobrovolnická aktivita, kterou udržují pro společnost cenné historické dědictví.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, řada oslav probíhá na různých místech západních Čech, kudy se k Plzni blížila americká armáda. Program v regionu najdete také na stránkách www.slavnostisvobody.cz. Jsme rádi, že spolupracujeme s Plzeňským krajem, fenomén osvobození je společnou událostí pro Plzeň a celé západní Čechy. Výjimečnost našich oslav je podle mne skutečně v tom, že nebylo možné vzpomínat na osvobození dlouhá léta totality, o to radostněji se slaví od roku 1990. Slavnosti svobody nepřipomínají tedy jen konec války, ale i svobodu nás všech... Ve střední Evropě se určitě jedná o největší oslavy, těší se velkému zájmu nejen návštěvníků, ale i majitelů vojenské historické techniky.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den,
konvoje se mohou účastnit vojensko-historická vozidla a technika vyrobená do roku 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii, (vozidla západních Spojenců). Výjimku tvoří vojensko-historická vozidla vyrobená v USA do roku 1975 a kvalitní repliky vozidel z 2. světové války (vozidla západních Spojenců).
Ostatní vozidla se mohou konvoje účastnit pouze po konzultaci s pořadatelem konvoje a na základě domluvy a po označení registrační kartou. Registrace probíhá na odkazu http://slavnostisvobody.cz/registrace-convoy-of-liberty-2017/.
Vozidla vyrobená po roce 1945 budou řazena na konci konvoje dle stáří vozidla.
Děkujeme za přání a těšíme se na viděnou na Slavnostech!

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, návštěvníci mohou využít parkovací domy v centru, tradičně využívají i parkoviště u obchodních center. Nejnáročnější situace bude v neděli, v době konání konvoje. Podrobné informace k dopravní situaci a provozu MHD najdete na www.slavnostisvobody.cz. Důležité je počítat s tím, že Konvoj svobody zastaví dopravu na Klatovské třídě zhruba od 10. hodiny do 13. hodiny, informace o náhradní dopravě najdete na webu www.pmdp.cz a www.slavnostisvobody.cz. Omlouváme se za potíže, ale věříme, že návštěvníci situaci pochopí, omezení budou v minimální možné míře.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, já mám osobně ráda moderní umění a pomník mne oslovuje, nicméně chápu, že řada lidí by uvítala figurální, realistickou sochu... U pomníku gen. Pattona pořádáme hlavní pietní akt v sobotu 6. 5. od 16.00, věříme ale, že příští rok již se bude znovu konat u pomníku Díky, Ameriko! na Americké třídě, který je v rekonstrukci. Právě probíhá výběrové řízení a pomník se vrátí do původní podoby.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, prezentace Armády České republiky se letos uskuteční na parkovišti DEPO2015 v Cukrovarské ulici, v Lobzích 4. května proběhnout střelecké závody, které nejsou součástí Slavností svobody.

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Co se týče konvojů mimo Plzeň, pak se jedná o aktivitu přímo klubů vojenské historie, město tyto konvoje nepořádá. Bližší informace tedy najdete na stránkách konkrétních klubů, či měst a obcí. Program v regionu najdete též na www.slavnostisvobody.cz

Komentář
Před 2 roky

24.4.2017: CHAT Slavností svobody s Mgr. Janou Komišovou

Jana Komišová
Dobrý den, děkuji za otázku - konvoj letos organizuje poprvé samo město, samozřejmě ve spolupráci s kluby vojenské historie. Trasa bude tradiční, po Klatovské třídě od ulice Sukova, dolů po Klatovské a pak ze sadů Pětatřicátníků Tyršovou ulicí, prvních 60 vozidel odbočí na náměstí Republiky... podrobné informace najdete na www.slavnostisvobody.cz.

Komentář
Před 2 roky

duben 2017
Přidal se na portál

REGIONPLZEN.CZ