Online Před rokem

18.4.2018: CHAT s Tomášem Chocholatým a Kateřinou Skypalovou

Jirka Nový
Dotaz pro Katku: Kdo Vás přivedl k tomuto sportu? Pro dívku velmi netradičního :)

Komentář
Před rokem