Mlékárna Klatovy a. s.

Náplň práce * zajištění denního chodu strojního a technologického výrobního zařízení * provádění odborných prací při opravách, revizích a preventivní údržbě elektrických zařízení a elektroinstalací v souladu s plánem údržby * nastavení a seřizování ...

Klatovy Před měsícem 25 000,-

Mlékárna Klatovy a. s.

Odpovídá za kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků. Provádí zkoušky těsnosti svárů na balení výrobků, zkoušky na stanovení zbytkového kyslíku v zabalených výrobcích, kontrolní vážení (statistická kontrola jmenovité hmotnosti), provádí a kontroluje n...

Klatovy Před měsícem 25 000,-

Mlékárna Klatovy a. s.

Hlavní pracovní náplň: svoz mléka ze zemědělských farem do Mlékárny Klatovy a.s. pravidelné trasy Západní + Jižní Čechy pracovní režim: nepřetržitý provoz – týdenní plánování nákladní vůz, který budete řídit: nová cisternová vozidla MAN + přívěsy Po...

Klatovy Před měsícem 30 000,-

Mlékárna Klatovy a. s.

Výrobní analytik zodpovídá za: Realizaci plánovacího procesu ve společnosti Přípravu veškerého reportingu společnosti, prezentace managementu Provádění analýz odchylek od plánu Zpracování plánované a výsledné kalkulace Zpracování přecenění zásob Sle...

Klatovy Před měsícem 30 000,-

Mlékárna Klatovy a. s.

Náplň práce: Provádí obsluhu, mytí a čištění strojního zařízení. Vizuálně kontroluje kvalitu výrobků – hmotnost, datum, teplotu, těsnost sváru, skupinové balení, paletizaci.

Klatovy Před 3 měsíci 25 000,-

Mlékárna Klatovy a. s.

NÁPLŇ PRÁCE organizace práce, řízení podřízených a kontrola provozu na dané směně odpovědnost za splnění výroby v kvalitě, množství a čase na směně kontrola kvality výrobků kontrola dodržování předpisů PO, BOZP, HACCP, CIP, hygieny a další zodpovědno...

Klatovy Před 3 měsíci 35 000,-

Mlékárna Klatovy a. s.

Náplň práce: Provádí odběr reprezentativních vzorků, mikrobiologické rozbory a komplexní chemické analýzy. Kontroluje čištění a sanitace. Podílí se na uvolňování rozpracované i hotové výroby a senzorickém hodnocení. Spolupracuje při hledání příčin mi...

Klatovy Před 3 měsíci 30 000,-

Mlékárna Klatovy a. s.

NÁPLŇ PRÁCE - pracovník na této pozici • je organizační a administrativní podporou ředitele společnosti • připravuje podklady pro jednání, zápisy z jednání • organizuje kalendář ředitele • komunikuje s centrálou i se zahraničními sesterskými společno...

Klatovy Před 7 měsíci 25 000,-