ZPRÁVY Lidová kultura Plzeň

Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Výstava poprvé kriticky sleduje vztah ideových a výtvarných vzorců lidové kultury k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století.

0

Před 7 měsíci

Krajská ocenění v oblasti lidové kultury se nesla ve znamení dud

Ocenění novým mistrům tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a certifikáty krajským nositelům nemateriálního kulturního dědictví předal ve čtvrtek v rámci Dne lidové kultury hejtman Josef Bernard.

0

Před 9 měsíci
Renault Megane