Architekt Domanický v úterý přednáší o novostavbách

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu zahájilo nový přednáškový cyklus Ze života památek, který je určený pro širokou veřejnost. Smyslem přednášek je přinášet poznatky z oboru památkové péče.Památkáři se ve své práci věnují široké oblasti témat jako je architektura, výtvarné umění, histo...

weby uniweb zprávy

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu zahájilo nový přednáškový cyklus Ze života památek, který je určený pro širokou veřejnost. Smyslem přednášek je přinášet poznatky z oboru památkové péče.Památkáři se ve své práci věnují široké oblasti témat jako je architektura, výtvarné umění, historie, archeologie a další, které se prolínají do péče o památky. Tato činnost však není veřejnosti příliš známá. Proto přednášky seznamují posluchače nejen s novými poznatky o jednotlivých památkách, ale také s náplní a výsledky práce památkářů. Aktuální téma přednáškového cyklu, který právě začal, je problematika umisťování novostaveb do historického prostředí. Tímto se plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu připojuje k celorepublikově probíhajícímu projektu Nové ve starém – současná architektura a historické město (1990 – 2010). Druhou přednáškou v cyklu je v úterý 25. ledna 2011 od 17.00 hodin přednáška s názvem Vývoj názorů na řešení novostaveb v historickém jádru Plzně ve 2. polovině 20. století. Přednášet v Domě u Zlatého slunce bude Petr Domanický, Západočeská galerie v Plzni, kurátor sbírky architektury.
Názory na řešení novostaveb ve druhé polovině 20. století odrážejí urbanistický vývoj celého města. Po druhé světové válce bylo upuštěno od předválečné kvalitní koncepce rozvoje Plzně a vytvořen nový plán, založený na negaci předchozího vývoje města. Kromě historického jádra mělo dojít ke zboření celého centra Plzně a k jeho nové výstavbě. V historickém jádru probíhalo nejprve odstraňování jednotlivých historizujících prvků, později se plánovala plošná přestavba s nahrazením řady budov novostavbami. Plošná přestavba se naštěstí zaměřila prioritně na historická předměstí, takže historické jádro bylo razantních zásahů, kromě několika případů, ušetřeno. Přesto vzniklo několik novostaveb a jejich návrhů, na jejichž řešení je možné sledovat vývoj názorů včetně zohlednění kontextu mimořádného historického prostředí.

Další přednášky v roce 2011:

únor 2011 (konkrétní datum zatím není stanoveno)
Připravované a realizované novostavby v Městské památkové rezervaci Plzeň a jejím bezprostředním okolí v letech 1989-2009
Anotace: Příspěvek zahrnuje přehled lokalit, kde byly v prvních dvou desetiletích existence městské památkové rezervace (MPR) realizovány novostavby nebo byla jejich realizace připravována. Připomíná okolnosti vzniku jednotlivých „stavebních míst“, případně i hodnoty zaniklých staveb. Stručně hodnotí vliv realizovaných staveb nebo možný (pravděpodobný) vliv připravovaných novostaveb na prostředí s plošnou památkovou ochranou.
Přednášející: Pavel Domanický, NPÚ ÚOP v Plzni

březen 2011 (konkrétní datum zatím není stanoveno)
Guldenerovský dům v Plzni - Sto let od zbourání cenného barokního měšťanského domu na plzeňském náměstí a novostavba na jeho místě
Anotace: Guldenerovský dům na plzeňském náměstí patřil k nejvýznamnějším barokním měšťanským domům v Plzni. Když majitel domu v roce 1910 podal návrh na jeho demolici a následnou výstavbu nového činžovního domu na jeho místě, vznikla zásluhou malého Kroužku přátel starožitností v Plzni nebývale silná aktivita na jeho záchranu. Do kauzy se zapojil také Klub Za starou Prahu. Přes veškeré úsilí byl nakonec dům na jaře 1911 zbořen. Přednáška se bude zabývat touto dosud málo známou historií záchranných snah historického domu, ale také novostavbou činžovního domu a jejím zhodnocením.
Přednášející: Alena Aubrechtová a Jana Domanická, NPÚ ÚOP. v Plzni


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 25.1.2011 08:050 +
 
Led

Hlavní zprávy

 

voch2019