Církevní gymnázium dovybavilo učebny a je bezbariérové

Církevní gymnázium Plzeň dokončilo realizaci velkého projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky a zajištění plné bezbariérovosti školy.

uniwebwebynamiru2018

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, zajištění konektivity školy včetně moderního připojení k internetu v celé budově školy,  rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality komunikace v cizím jazyce, přírodovědných učeben biologie, chemie, zeměpisu (geografie) a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování – kabinet biologie a chemie s přípravnou a zázemím se skladem chemikálií. 

V rámci samotného projektu, jehož vlastní realizace probíhala od května letošního roku došlo k výstavbě výtahu pro všechny patra budovy, ke stavebním úpravám umožňujícím  bezbariérový pohyb  imobilních žáků po chodbách, přístupu do učeben a zřízení bezbariérového WC. Upraven byl rovněž dvůr školy pro nástupní prostor k výtahu včetně úpravy zeleně.

„I když realizace projektu byla z hlediska celé řady realizovaných aktivit náročná, posunula naši školu velmi výrazně kupředu směrem ke zkvalitnění výuky,“ chválí celý projekt Mgr. Daniel Petříček, ředitel Církevního gymnázia Plzeň.

Na slavnostního přestřižení pásky a uvedení všech aktivit projektu do provozu včetně prvního svezení v novém výtahu zajišťujícího bezbariérovost školy nemohl chybět Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, jako zástupce zřizovatele školy. 

„Jsem velmi rád za to, že naše církevní gymnázium  je od teď zcela bezbariérové, protože odstraňování bariér by mělo být a je naším posláním,“ doplňuje biskup Mons. Tomáš Holub.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla na projekt Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Celkové náklady projektu jsou 11,24 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Církevní gymnázium z programu IROP bude 90%  nákladů projektu. Samotné Církevní gymnázium  bude hradit z vlastních finančních prostředků zbylých 10% výše nákladů projektu.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kapely s příběhem

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018