Cisterciáci mají vroubky - filatelistická výstava v Plasích

Ve dnech 12. – 17. června 2012 probíhá v konventu kláštera v Plasích filatelistická výstava s názvem Plasy cisterciácké 2012 – Cisterciácký řád ve filatelii. Představí filatelistickou sbírku P. Alberta Urbana z rakouského cisterciáckého kláštera Neukloster u Vídně, která je svým rozsahem a zaměřením...

BETON UNION

Ve dnech 12. – 17. června 2012 probíhá v konventu kláštera v Plasích filatelistická výstava s názvem Plasy cisterciácké 2012 – Cisterciácký řád ve filatelii. Představí filatelistickou sbírku P. Alberta Urbana z rakouského cisterciáckého kláštera Neukloster u Vídně, která je svým rozsahem a zaměřením zcela unikátní. Několik set známek, razítek, obálek prvního dne a dalších filatelistických exponátů má společné hlavní téma: cisterciácký řád. Výstava byla slavnostně zahájena v úterý 12. června 2012 v 17 hodin v zimním refektáři.
Návštěvníci uvidí převážnou část z obsáhlé sbírky, která čítá takřka pět set výstavních archů. V takovém rozsahu, jako tomu bude v Plasích, sbírka dosud prezentována nebyla. V průběhu výstavy se uskuteční komentované prohlídky zaměřené na filatelii a historii cisterciáckého řádu. Po celou dobu konání výstavy bude přítomen i sám sběratel, P. Albert Urban.
Sběratel P. Albert Urban začal známky s tematikou svého řádu shromažďovat na počátku 80. let 20. století. První výstava tehdy ještě skromné sbírky proběhla v roce 1983 v klášteře Heiligenkreuz u Vídně u příležitosti oslav jeho 850 výročí založení. P. Urban je dodnes činný v duchovní správě, dlouhá léta spravoval farnosti, o něž se cisterciáci z Neukloster starají.
Samotná sbírka je členěna na několik hlavních oblastí. První a nezastupitelné místo patří Panně Marii jako řádové patronce. Po ní následují řádoví patroni, nejznámějšímu sv. Bernardu z Clairvaux je věnováno hned několik archů. Velmi zajímavou kapitolou jsou zakladatelé a dobrodinci klášterů. Pestrou oblastí je také kapitola o činnosti řádu. Od středověku po současnost jsou zobrazováni mniši opisující knihy, zachovávající mlčenlivost, věnující se modlitbě, péči o potřebné, školství. Zpodobnění mnichů věnujících se odvodňování půdy je v plaském konventu, který je unikátní svým vodním systémem, zvláště případné. Výstava neopomine ani architektonické a umělecké skvosty z prostředí cisterciáckého řádu. Za všechny budiž zmíněny plaské varhany, které jsou na poštovní známce zastoupeny od roku 2011.
V České republice bude tato unikátní sbírka k vidění vůbec poprvé. A to i přesto, že české země jsou v ní zastoupeny bohatě. Ať už se jedná o vyobrazení jednotlivých klášterů, uměleckých předmětů či významných osobností. Nejvýraznější a v našich zemích asi nejstarší je motiv sousoší na Karlově mostě – Vidění sv. Luitgardy, ztvárněné Matyášem Bernardem Braunem. Není náhodou, že je tato známka mottem celé plaské výstavy. Socha byla totiž na Karlův most objednána a věnována plaským opatem Evženem Tyttlem. Její věrná kopie v měřítku 1:1 bude navíc celé výstavě vévodit.
Výstavu doprovodí i menší exponáty, např. pohlednice z Plas. Dokumentován bude také proces vzniku známek. Na konkrétních příkladech známek zastoupených na výstavě uvidí návštěvník vše od návrhů až po výsledný exemplář. Výstava je jazykově přístupná jak českému, tak německy mluvícímu publiku.
Bývalý cisterciácký klášter v Plasích, ležící necelých 25km severně od Plzně, je jedním z největších klášterů v Čechách vůbec. Od svého založení roku 1144 prošel moha stavebními úpravami, když tu nejvýznamnější získal v 18. století díky Janu Blažeji Santinimu. Více na www.klaster-plasy.cz.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód
ARCHIV ZPRÁV
út 12.6.2012 17:060 +
 
andělé,čerti2017

Hlavní zprávy