Horšovský Týn se představuje v Madridu

V Madridu památkáři představují poklady ze sbírek českých a moravských zámků.

Sportmanie

Působení šlechticů českých zemí na královském dvoře v Madridu a vliv španělské kultury na jejich zámecká sídla bude zkoumat vědecké sympozium, které 15. listopadu pořádá ve španělské metropoli Národní památkový ústav České republiky (NPÚ) spolu s Historickým institutem Nejvyšší rady Španělska pro vědu a výzkum (CSIC). Sympozium s názvem „Císařští vyslanci v Madridu a jejich rezidence v českých zemích. Kulturní a společenský transfer v 16. až 19. století“ doprovodí stejnojmenná panelová výstava připravená NPÚ, která představí jednotlivé šlechtické osobnosti i soubory osobních a uměleckých předmětů, jež byly s jejich diplomatickými cestami přímo spojené a dochovaly se ve sbírkách hradů a zámků. Výstava potrvá od 15. listopadu do 5. prosince 2018.

„Ambasadoři u královského dvora v Madridu zaujímali mezi císařskými vyslanci vždy přední postavení. Od 16. do 19. století tento post ve Španělsku zastávali desítky mužů, z nichž mnozí pocházeli z Českého království, které tehdy bylo součástí monarchie rakouských Habsburků“, vysvětluje autorka výstavy Milena Hajná, kunsthistorička z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. „Po příjezdu do Španělska byli vyslanci ohromeni nádherou dvorské kultury. Obdivovali monumentalitu tamní palácové architektury, sledovali trh s uměleckými díly, nakupovali obrazy, sochy, knihy, grafické listy, ale i oděvy, šperky a módní doplňky, nábytek či kožené pozlacené tapety. Mnohé se dodnes dochovalo na jejich sídlech v českých zemích“, doplňuje Milena Hajná.
    
Panelová výstava představí madridskému publiku zámky Horšovský Týn, Český Krumlov, Litomyšl, Hrádek u Nechanic, Jindřichův Hradec, Velké Losiny či Konopiště a jejich unikátní sbírky, které mají vazby na španělské prostředí. Připomenuty budou příběhy osobností, které působily na Pyrenejském poloostrově a tamní životní styl a kulturu zprostředkovaly českým zemím.
„Zmíněn bude například Kryštof mladší Popel z Lobkovic, jehož venkovským sídlem byl zámek v Horšovském Týně. Kryštof se v roce 1570 stal členem svatebního průvodu arcivévodkyně Anny Habsburské do Španělska za jejím ženichem, králem Filipem II. Nakonec na Pyrenejském poloostrově zůstal devět let. V roce 1584 dal u zámku zřídit loretánskou kapli na paměť svého putování do Itálie k Panně Marii loretánské, která je první dodnes stojící českou loretu“, upřesňuje Milena Hajná.
Chybět nebude ani Vratislav z Pernštejna, nejvýznamnější diplomat 16. století, jehož časté pobyty ve Španělsku a v Itálii ho inspirovaly k vybudování skvostného zámku Litomyšl, nebo Viktor hrabě Dubský, který se coby vyslanec Rakousko-Uherska ve Španělsku v letech 1888-1903 věnoval sběratelství historických a uměleckých předmětů z doby renensance a baroka. Tato sbírka uměleckých předmětů španělské a latinskoamerické provenience je jednou z největších v České republice a je uložena na zámku Velké Losiny. 
 
Výstava bude slavnostně zahájena za přítomnosti velvyslance České republiky ve Španělském království Ivana Jančárka. V budově Historického institutu Nejvyšší rady Španělska pro vědu a výzkum bude k vidění od 15. 11. do 5. 12. 2018.

Na vědeckém sympoziu, které se uskuteční 15. 11., bude českou stranu reprezentovat ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec, který představí celorepublikový projekt NPÚ Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, Milena Hajná s referátem o císařských vyslancích v Madridu a jejich sídlech v Českém království a kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková, jež připomene události kolem atentátu na svatební průvod španělského krále Alfonsa XIII. a princezny Viktorie Eugenie z Battenbergu, jehož přímým svědkem se stal i arcivévoda František Ferdinand d´Este.

Sympozium a doprovodná výstava jsou jednou ze zahraničních aktivit projektu NPÚ „Šlechta českých zemí v evropské diplomacii,“ který je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Folkpark

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018