Horšovský Týn se představuje v Madridu

V Madridu památkáři představují poklady ze sbírek českých a moravských zámků.

uniwebwebynamiru2018

Působení šlechticů českých zemí na královském dvoře v Madridu a vliv španělské kultury na jejich zámecká sídla bude zkoumat vědecké sympozium, které 15. listopadu pořádá ve španělské metropoli Národní památkový ústav České republiky (NPÚ) spolu s Historickým institutem Nejvyšší rady Španělska pro vědu a výzkum (CSIC). Sympozium s názvem „Císařští vyslanci v Madridu a jejich rezidence v českých zemích. Kulturní a společenský transfer v 16. až 19. století“ doprovodí stejnojmenná panelová výstava připravená NPÚ, která představí jednotlivé šlechtické osobnosti i soubory osobních a uměleckých předmětů, jež byly s jejich diplomatickými cestami přímo spojené a dochovaly se ve sbírkách hradů a zámků. Výstava potrvá od 15. listopadu do 5. prosince 2018.

„Ambasadoři u královského dvora v Madridu zaujímali mezi císařskými vyslanci vždy přední postavení. Od 16. do 19. století tento post ve Španělsku zastávali desítky mužů, z nichž mnozí pocházeli z Českého království, které tehdy bylo součástí monarchie rakouských Habsburků“, vysvětluje autorka výstavy Milena Hajná, kunsthistorička z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. „Po příjezdu do Španělska byli vyslanci ohromeni nádherou dvorské kultury. Obdivovali monumentalitu tamní palácové architektury, sledovali trh s uměleckými díly, nakupovali obrazy, sochy, knihy, grafické listy, ale i oděvy, šperky a módní doplňky, nábytek či kožené pozlacené tapety. Mnohé se dodnes dochovalo na jejich sídlech v českých zemích“, doplňuje Milena Hajná.
    
Panelová výstava představí madridskému publiku zámky Horšovský Týn, Český Krumlov, Litomyšl, Hrádek u Nechanic, Jindřichův Hradec, Velké Losiny či Konopiště a jejich unikátní sbírky, které mají vazby na španělské prostředí. Připomenuty budou příběhy osobností, které působily na Pyrenejském poloostrově a tamní životní styl a kulturu zprostředkovaly českým zemím.
„Zmíněn bude například Kryštof mladší Popel z Lobkovic, jehož venkovským sídlem byl zámek v Horšovském Týně. Kryštof se v roce 1570 stal členem svatebního průvodu arcivévodkyně Anny Habsburské do Španělska za jejím ženichem, králem Filipem II. Nakonec na Pyrenejském poloostrově zůstal devět let. V roce 1584 dal u zámku zřídit loretánskou kapli na paměť svého putování do Itálie k Panně Marii loretánské, která je první dodnes stojící českou loretu“, upřesňuje Milena Hajná.
Chybět nebude ani Vratislav z Pernštejna, nejvýznamnější diplomat 16. století, jehož časté pobyty ve Španělsku a v Itálii ho inspirovaly k vybudování skvostného zámku Litomyšl, nebo Viktor hrabě Dubský, který se coby vyslanec Rakousko-Uherska ve Španělsku v letech 1888-1903 věnoval sběratelství historických a uměleckých předmětů z doby renensance a baroka. Tato sbírka uměleckých předmětů španělské a latinskoamerické provenience je jednou z největších v České republice a je uložena na zámku Velké Losiny. 
 
Výstava bude slavnostně zahájena za přítomnosti velvyslance České republiky ve Španělském království Ivana Jančárka. V budově Historického institutu Nejvyšší rady Španělska pro vědu a výzkum bude k vidění od 15. 11. do 5. 12. 2018.

Na vědeckém sympoziu, které se uskuteční 15. 11., bude českou stranu reprezentovat ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec, který představí celorepublikový projekt NPÚ Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, Milena Hajná s referátem o císařských vyslancích v Madridu a jejich sídlech v Českém království a kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková, jež připomene události kolem atentátu na svatební průvod španělského krále Alfonsa XIII. a princezny Viktorie Eugenie z Battenbergu, jehož přímým svědkem se stal i arcivévoda František Ferdinand d´Este.

Sympozium a doprovodná výstava jsou jednou ze zahraničních aktivit projektu NPÚ „Šlechta českých zemí v evropské diplomacii,“ který je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kapely s příběhem

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018