Kraj schválil grantovou smlouvu pro Comenius Regio

Schválením grantové smlouvy byl na projekt Partnerství Comenius Regio přidělen řeckou Národní agenturou grant ve výši 28.875 EUR. Financované aktivity projektu mohou probíhat v období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2014. Předfinancování nákladů projektu bude ve výši 120 tis.korun. Partnery na národní ú...

weby uniweb zprávy

Schválením grantové smlouvy byl na projekt Partnerství Comenius Regio přidělen řeckou Národní agenturou grant ve výši 28.875 EUR. Financované aktivity projektu mohou probíhat v období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2014. Předfinancování nákladů projektu bude ve výši 120 tis.korun.
Partnery na národní úrovni jsou Dům dětí a mládeže Horažďovice a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn. Na mezinárodní úrovni jsou partnery environmentální centrum v Archanes, Střední odborná škola Arkalohori a Mateřská škola v Heraklionu.
Projekt bude probíhat formou výměny zkušeností se zaměřením na konkrétní téma vycházející z environmentální výchovy a umožní prohloubení znalostí a dosud užívané metodiky a didaktiky Environmentální výchovy. Spolupráce a výměna zkušeností na určených tématech bude probíhat prostřednictvím seminářů, konferencí a workshopů, přičemž v organizování těchto aktivit se oba regiony budou pravidelně střídat. Mimořádnou důležitost má v tomto směru také další vzdělávání pedagogických pracovníků i dalších odborníků, kteří v této oblasti působí. Prostřednictvím společných odborných konferencí mohou oba regiony porovnat své systémy, vyzkoušet různé koncepty a následně využít nové poznatky. Účast na tomto projektu předpokládá zdokumentování stávajících obsahů školních vzdělávacích plánů (části, které se týkají environmentální výchovy a vzdělávání), zajištění diskursu, výměny stanovisek a postojů v rámci odborných příspěvků a následně také evaluace – zhodnocení využitelnosti pro školy a pedagogické pracovníky.
Projekt Partnerství Comenius Regio usiluje o rozšíření odborných znalostí vyučujících v příslušných typech škol a školských zařízení, nabízí možnost seznámit se s různými pohledy a příklady realizace environmentálních témat v praxi. Udržitelnost projektu spočívá v předpokladu, že i následně bude docházet mezi oběma regiony k výměnám zkušeností v dalších tématech a oblastech environmentální výchovy. Očekává se, že prostřednictvím intenzivní a fundované spolupráce a zdokumentovaných výsledků bude umožněn další rozvoj v partnerských regionech, event. i v dalších evropských zemích.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód
ARCHIV ZPRÁV
ne 26.8.2012 06:200 +
 
mix1zpravy

Hlavní zprávy

 

seo uniweb