Kraj vyhlásí zakázku na zajištění lékařské i zubní pohotovosti

Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území kraje pro rok 2018 až 2020“ rozdělené na části a zadávané v otevřeném řízení.

lite2018

Veřejná zakázka bude vyhlášena na tři roky, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Celková výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je 139 700 000 Kč.

Podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nese odpovědnost za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále také jen „LPS zubní“) na svém území kraj. LPS se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení, jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby.

LPS pro dospělé i děti je poskytována v krajských akutních nemocnicích (Klatovy, Domažlice, Stod a Rokycany), na třech místech jí poskytuje krajem zřizovaná Zdravotnická záchranná služba PK (ZZS PK) a v oblastech, kde není možné tuto službu zajistit předchozími dvěma způsoby, je LPS a LPS zubní zajišťována smluvně poskytovateli zdravotních služeb vybranými na základě veřejné zakázky. Zubní pohotovost je zajištěna v Plzni na Denisově nábřeží. V okresech Klatovy a Domažlice se na ní podílejí téměř všichni zubaři dle rozpisu ve svých ordinacích dle rozpisu služeb vypracovaného Oblastní stomatologickou komorou Klatovy – Domažlice.

Vzhledem k tomu, že ke konci tohoto roku skončí smlouvy se všemi stávajícími smluvními poskytovateli zdravotních služeb vybranými v rámci předcházejících veřejných zakázek na zajištění LPS, je třeba vyhlásit novou veřejnou zakázku, ta bude rozdělena na 9 částí:

• Část 1 (Tachov – LPS pro dospělé)

• Část 2 (Bor – LPS pro dospělé)

• Část 3 (Planá – LPS pro děti a dorost)

• Část 4 (Sušice – LPS pro dospělé)

• Část 5 (Sušice – LPS pro děti a dorost)

• Část 6 (Plzeň – LPS pro děti a dorost)

• Část 7 (Plzeň – LPS zubní)

• Část 8 (Plzeň - městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 3 – LPS pro dospělé)

• Část 9 (Plzeň - městské obvody Plzeň 2 a Plzeň 4 – LPS pro dospělé)Komentáře

Váš komentář článku...

apb hp side a

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb