Kraj vyhlásil další ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Již čtvrtý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost, kam se můžou hlásit veřejné subjekty a soukromé firmy z regionu, vyhlašuje v těchto dnech Plzeňský kraj.

lite2018

Soutěž si klade za cíl ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Zároveň chce soutěž iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“ – „People – Planet – Profit“ („lidé – planeta – zisk“).

Soutěžit se bude v těchto kategoriích:
– kategorie Podnikatelský sektor  – podkategorie do 250 zaměstnanců
                                                  – podkategorie nad 250 zaměstnanců
– kategorie Veřejný sektor  – podkategorie obce
                                             – podkategorie ostatní (nemocnice, školy, aj.)

Přihlásit do soutěže se mohou všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, včetně těch, jež se přihlásily do minulých ročníků, vyplněním přihlášky a dotazníku do 30. dubna 2017. V květnu pak proběhne hodnocení odbornou komisí a ve čtvrtek 8. června 2017 slavnostní vyhlášení výsledků na krajském úřadu.

Všechny potřebné dokumenty lze najít na webovém portálu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz. Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Plzeňského kraje některým z těchto způsobů:
• e-mailem
• písemně na adresu Krajského úřadu Plzeňského kraje
• datovou schránkou

Čtvrtý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016 vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

Společenská odpovědnost se netýká jen soukromého sektoru. Koncept lze snadno aplikovat i na sektor občanský. Neziskové organizace, školy, státní aparát, vláda – ti všichni by měli pracovat s naprostou transparentností. Mylná je také domněnka, že se CSR týká pouze velkých firem. Řada malých podnikatelů uplatňuje CSR jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o méně formální přístup.


Vítězové Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2015:

Kategorie Veřejný sektor - obce:
1. Statutární město Plzeň
2. Břasy
3. město Přeštice

Kategorie Veřejný sektor - ostatní:
1. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
2. Bolevecká základní škola Plzeň
3. Fakultní nemocnice Plzeň

Kategorie Podnikatelský sektor – do 250 zaměstnanců:
1. Systherm s.r.o.
2. Skřivánek s.r.o.
3. Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.

Kategorie Podnikatelský sektor – nad 250 zaměstnanců:
1. Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
2. Plzeňský Prazdroj, a.s.
3. Škoda JS a.s.


Komentáře

Váš komentář článku...

Festival potravin2018

Hlavní zprávy

 

seo uniweb