Město Plzeň poprvé uděluje umělecké ceny

V pátek 8. listopadu je v Měšťanské besedě slavnostně převezmou tři osobnosti, Marie Kohoutová, Jiří Beránek a Josef Hrubý. Kulturní událostí roku 2012 se stala výstava Západočeské galerie v Plzni s názvem Začátek století. Udělováním cen chce město upozornit na významnou uměleckou činnost, dílo n...


V pátek 8. listopadu je v Měšťanské besedě slavnostně převezmou tři osobnosti, Marie Kohoutová, Jiří Beránek a Josef Hrubý. Kulturní událostí roku 2012 se stala výstava Západočeské galerie v Plzni s názvem Začátek století. Udělováním cen chce město upozornit na významnou uměleckou činnost, dílo nebo počin, které obohacují jeho kulturní dění a rozvoj a přispívají k posílení dobrého jména.
„Kulturní obraz města podporuje utváření jeho pozitivní image a udělování uměleckých cen do něj bezesporu patří. Ukazuje na úspěšné lidi, kteří svými schopnostmi mohou inspirovat a také mohou vytvářet platformu pro sdílení znalostí a zkušeností v tak pro život důležité oblasti, jakou kultura je,“ uvádí primátor Martin Baxa.

Marie Kohoutová, absolventka Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, získá Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let za výtvarné ztvárnění komiksových životopisů o Adolfu Loosovi a Jiřím Trnkovi. Již dnes patří Marie Kohoutová k výrazným postavám nejmladší generace českého komiksu a své práce prezentuje úspěšně v České republice i v zahraničí. Ve své diplomové práci napsala: „Komiks jako médium přináší nepřeberné množství možných přístupů a forem, a to jak po stránce obsahové, tak v otázkách vizuálního zpracování. Komiks, který je v současné době na vzestupu
a i u běžného čtenáře konečně pomalu získává respekt jako plnohodnotná literatura, je schopen pojmout v podstatě jakýkoli žánr, od dětských knih a superhrdinských příběhů, přes odborné historické publikace, literaturu faktu či erotiku až po obsáhlé grafické romány, které svou sofistikovanou formou překračují hranice média a jsou uznávanými klenoty i v kontextu ´vážné´ literatury.“

Akademickému malíři Jiřímu Beránkovi bude udělena Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let. Stala se jím výstava Síla ticha instalovaná v prostorách Světovaru na jaře letošního roku. Sám profesor Beránek o kouzlu zajímavého průmyslového místa na Světovaru pro situování svých děl řekl: „Je tu přítomna duše města, ta nedefinovatelná přítomnost originality, kterou tak bolestně postrádáme v unifikované a bezduché zástavbě současných satelitních přílepků a v dostavbách historických částí města. Jeho vnější podoba tvoří jednu z dominant města, do něhož je vtištěn rozměr určený potřebou. Rozměr, který vyprázdněním dostal jinou dimenzi s jiným naplněním, než bylo to původní, dostane rozměr další. Tedy proměna, související se životem, chcete-li tak také s časem. Proměna, související s pojmem Landart, protože město je krajina, nebo ji spoluutváří."

Cena za celoživotní dílo patří básníkovi Josefu Hrubému, který je mimořádně významnou kulturní osobností města. Vedle své bohaté tvorby, která přesahuje rámec plzeňského regionu a řadí ho do celorepublikového literárního kontextu, také vždy patřil k aktivním hybatelům plzeňského (ale i širšího západočeského) kulturního života. V šedesátých letech byl jedním ze zakládajících členů plzeňské umělecké skupiny Červen 63. Kvůli angažovanosti při srpnových událostech v roce 1968 se jeho jméno ocitlo na indexu. Po listopadu 1989 spoluzakládal Středisko západočeských spisovatelů nebo například uměleckou skupinu P 89. Je členem PEN klubu a za své mimořádné dílo získal v průběhu let řadu literárních cen, například prestižní ocenění Magnesia Litera za sbírku „Otylé ach“ (2011).
Významnou kulturní událostí roku 2012 se stává výstava Západočeské galerie v Plzni s názvem Začátek století, která od května do srpna představila ve výstavní síni Masné krámy české umění prvního desetiletí 21. století. Výrazně byla reflektována ve všech celostátních médiích.
Umělecká cena města Plzně je vyhlašována zejména v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu v pěti kategoriích, a to pro umělce do 30 let a nad 30 let, za celoživotní dílo, za významnou kulturní událost roku a ocenění společnosti či mecenáše podporujících plzeňskou kulturu, která ale za rok 2012 nebyla udělena. Každý z oceněných umělců obdrží pamětní list, uměleckou cenu a finanční dar ve výši deset tisíc korun.

Veřejnost může každoročně podávat návrhy na udělení ocenění od ledna do března daného roku prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně, který zajišťuje celý proces vyhlášení a realizace této ceny. O výběru jednotlivých nominací v uvedených kategoriích rozhoduje nezávislá porota složená z odborníků regionálního i celorepublikového formátu, ze zástupců uměleckých a vzdělávacích institucí a osobností uměleckého a kulturního sektoru. Jednotlivá ocenění jsou udílena na slavnostním ceremoniálu. K 31. březnu letošního roku obdržel Odbor kultury Magistrátu města Plzně přes 130 nominací.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód
ARCHIV ZPRÁV
čt 7.11.2013 19:10
0 +
 
zprávy VV VOCH vánoce 2017

Hlavní zprávy