Na integraci cizinců získalo město Plzeň dotaci v plné výši

Plzeň uspěla s žádostí o dotaci u Ministerstva vnitra České republiky.

uniwebwebynamiru2018

Na svůj projekt nazvaný Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019 získala stoprocentní podporu. Částku 1,267 milionu korun město využije na aktivity, které povedou k osvojení si znalosti českého jazyka, zvyšování informovanosti a dovednosti cizinců v tématech, která se bezprostředně dotýkají jejich života na území Plzně.

„Ministerstvo vnitra vnímá v daném směru město Plzeň jako spolehlivého partnera a byť byl letos rozpočet ministerstva na tento dotační titul značně krácen, město Plzeň obdrželo požadovanou částku v plné výši,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Projekt cílí na jazykové kurzy českého jazyka, neboť jazyková bariéra je tou zásadní v interakci cizinců a majoritní společnosti, ať již u dospělých nebo dětí cizinců. „Hodláme zároveň zpracovat i Informační brožuru pro cizince, po níž je zvýšená poptávka a která přinese ucelené informace ze všech oblastí veřejného života v Plzni v šesti jazykových mutacích,“ dodala Eliška Bartáková.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Megane

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018