Na zámku v Nebílovech vystavuje Richard Konvička

Ještě celý srpen potrvá na barokním zámku v Nebílovech výjimečná výstava obrazů předního českého výtvarníka Richarda Konvičky.

uniwebwebynamiru2018

Je již pětapadesátou přehlídkou děl českých výtvarníků. Správa nebílovského zámku se vedle běžných návštěvnických prohlídek a pořádání prestižních koncertů staré hudby věnuje dvacet let právě prezentaci současné české výtvarné scény. Výrazně expresívní, dynamické a ostře barevné obrazy Richarda Konvičky přes svůj vyhraněný kontrast vyváženě doplňují renesanční prostory sálů, ve kterých je výstava instalovaná.

Podle předního historika umění a kurátora nebílovské výstavy Richarda Druryho patří Richard Konvička k dynamické vlně umělců, kteří od poloviny 80. let 20. století nastupovali na české výtvarné scéně. Hned od počátku se vyznačoval vyhraněným tvůrčím viděním, které s neobyčejně silnou soudržností uplatňuje dodnes. Výchozím bodem tvůrčí výpovědi Richarda Konvičky je pak silně prožitá cesta za poznáním. Malíř se intenzivně soustřeďuje na základní otázky člověka na svém putování nocí, velkoměstem, životem… S hlubokým zaujetím prožívá rozmanité stránky lidské civilizace, které pak ukládá a zpracovává do semknutého okruhu symbolů. Tyto symboly se opakují ve stále nových seskupeních, často jako zástupné fragmenty lidského těla či jinde jako předměty z každodenního prostředí s umocněnou metaforickou úlohou. Postupem času si Konvičkova umělecká řeč stačí se střídmějším (zato stále uhrančivějším) vizuálním rejstříkem. Expresivní tahy štětcem a nekompromisní paleta ostrých barevných tónů Konvičkových děl ovládají naše smysly a vynucují si naši pozornost, naši emoční spoluúčast.

„Se zpětným ohlédnutím za tvorbou Richarda Konvičky v průběhu posledních tří desetiletí je zřejmé, že nachází zdroj obnovující se tvůrčí energie v cyklickém opakování zásadních motivů vedoucích nikoliv k hotovým závěrům, ale naopak k dalším otázkám, k otevřené situaci schopné dalšího podnětného vývoje. Znovu a znovu spatřujeme v Konvičkových obrazech emblematické „R“ – „R“ jako umělcovo začleňování sama sebe do samotné tkáně vlastního výrazu a zároveň jako vyslovenou záruku jeho bytostného sebeztotožňování s existencí a smyslem obrazu. Lze koneckonců tvrdit, že Konvička je sám uměním, které vytváří – a nemůže snad existovat čistší měřítko pro umění hodné toho jména“, konstatuje Richard Drury.

Prodejní výstava obrazů Richarda Konvičky je jak příležitostí pro sběratele, tak možností pro běžného návštěvníka seznámit se s dílem jednoho s předních představitelů současného českého výtvarného umění.
Výstava je v Nebílovech otevřena až do 31. srpna denně kromě pondělí od 9 – 17 hodin.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Medový jarmark

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018