Obyvatel kraje zase přibylo, víc je svateb i rozvodů

Počet obyvatel v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 vzrostl o 2 870 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním.

uniwebwebynamiru2018

Počet obyvatel vkraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 vzrostl o 2870 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet vystěhovalých, zvýšil se naopak počet sňatků, rozvodů, živě narozených, zemřelých i přistěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2018 celkem 583 686 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 2870osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 2965osob. Tento trend můžeme sledovat vPlzeňském kraji již osmým rokem. K celkovému nárůstu počtu obyvatel tentokrát došlo v kraji i ve všech sedmi okresech. Nejvíce obyvatel (1310) přibylo v okrese Plzeň-město, nejméně (40) naopak v okrese Klatovy. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených ve čtyřech okresech ze sedmi (Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a Rokycany) a i v kraji celkem.

V kraji se za 1. až 3.čtvrtletí 2018 živě narodilo 4654 dětí, což je o 4 děti více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo všesti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Tachov.

Prvorozené děti tvořily 49,7% všech živě narozených dětí, druhorozené 37,2% a 612 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2419 dětí, tedy 52,0% živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (64,7%), nejnižšího naopak v Plzni-městě (54,2%).

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 zemřelo v kraji 4749 mužů a žen, tedy o 132 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89let (31,5%) a ve věku 70–79 let (27,5%). Mezi zemřelými bylo i 7dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká (1,1zemřelých do 28dnů na 1000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (1,5 zemřelých do 1 roku na 1000 živě narozených) byly tentokrát pod úrovní ČR.

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2018 přistěhovalo 6120 osob, což bylo o 943osob více než v předchozím roce. Zostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3034 osob a3086 osob ze zahraničí. Za stejné období se zkraje vystěhovalo 3155 osob, ztoho 79,6% do ostatních krajů v ČR a 20,4% do zahraničí.

V kraji bylo v 1. až 3.čtvrtletí 2018 uzavřeno 2696 sňatků, meziročně o 165 více. Pro 75,2% ženichů respektive pro 74,9% nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 1046 manželství, což je o 57 více než za předchozí období. V 30,5% případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 57,8% případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Folkpark

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018