Ombudsman ČEZ v západních Čechách vyhověl 57 zákazníkům

Ombudsman Skupiny ČEZ, který před více než osmi lety začal sloužit zákazníkům, se dosud zabýval podněty více než 6 tisíc klientů.

weby uniweb zprávy

 Jen v západních Čechách to bylo 481 podnětů zákazníků. Nejvíce podnětů dlouhodobě směřuje do oblastí smluvních záležitostí a měření odebrané elektřiny.

Zájem o služby Ombudsmana Skupiny ČEZ, který před více než osmi lety jako první v energetickém sektoru ČR začal sloužit zákazníkům, projevilo od počátku 6 185 klientů. Jen loni obdržel podněty od 1 293 zákazníků. Ombudsman opětovně přezkoumává případy klientů, kteří nebyli spokojeni s vyřízením své stížnosti či reklamace již dříve podané u příslušné společnosti Skupiny ČEZ. Doporučuje společnostem Skupiny ČEZ provedení změn v jejich postupech nebo přijetí nápravných opatření. V západočeském regionu dosud ombudsman řešil celkově 481 podnětů zákazníků, vstříc vyšel 57 z nich.

„Za osm let fungování mého týmu jsme vyhověli zákazníkům v celé České republice v 730 případech, což je zhruba 12 procent všech došlých podnětů. V průběhu let zaznamenáváme rostoucí důvěru klientů i jejich povědomí o roli ombudsmana v rámci celkového zákaznického servisu Skupiny ČEZ,“ rekapituluje Josef Sedlák, Ombudsman ČEZ.

Ve prospěch zákazníka rozhodl loni ombudsman v případě 245 podání a vyzval příslušnou společnost Skupiny ČEZ, aby zákazníkovi vyhověla. Z toho v 211 případech došlo k uznání požadavku zákazníka příslušnou společností Skupiny ČEZ po projednání případu útvarem ombudsmana a společností. Naopak ve 34 situacích použil Ombudsman ČEZ specifický přístup a zohlednil zejména sociální situaci podatele. V západních Čechách loni ombudsman vyhověl 19 zákazníkům.

Největší množství řešených podání připadla v roce 2017 na oblasti smluvních záležitostí, reklamace měření, reklamace zálohy plateb, reklamace poškozeného spotřebiče a odkladu splatnosti.

Ve více než 90 % případů vydal ombudsman stanovisko ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Převážná většina zákazníků (81 %) kontaktuje Ombudsmana ČEZ prostřednictvím internetových stránek.

„Snažíme se vyjít vstříc každému zákazníkovi, mnohdy to ale není možné. Za příklad si můžeme vzít třeba stížnosti na nedodržení termínu realizace připojení. V několika případech jsem skutečně zaznamenal pochybení na straně Skupiny ČEZ nebo projektanta. Drtivá většina případů nedodržení termínu realizace přípojky ze strany společnosti však spočívá v nemožnosti vyřešit v daném čase problém věcných břemen z důvodu překážek vlastníků. Vždy jsou to překážky související s neochotou vlastníků umístit distribuční zařízení na svém pozemku nebo jsou to přemrštěné finanční požadavky vlastníků spojené s věcným břemenem,“ bilancuje každodenní agendu nejen v uplynulém roce Josef Sedlák.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 12.2.2018 14:100 +
 
VOCH

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb