Plzeň aktualizovala svou koncepci sociálního a dostupného bydlení

Zastupitelé města Plzně schválili novou Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2019 – 2022.

uniwebwebynamiru2018

Dokument o 86 stranách nahrazuje Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2016 – 2020, jež přinesla výrazný posun v oblasti bydlení a sociální práce na území Plzně. Součástí schválené koncepce je i Akční plán na roky 2019 – 2020, který vychází ze strategické části schváleného dokumentu. Město počítá s navyšováním kapacity bytů pro vybrané cílové skupiny občanů, navrhuje nový systém získání obecního bytu, obsahuje konkrétní projekty výstavby a další.

„Cílem koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové politiky města směrem k jeho občanům a pro vybrané cílové skupiny obyvatel navrhnout prostřednictvím jednotlivých opatření do roku 2022 možné způsoby řešení bytové situace, přičemž počítáme s navýšením kapacity jednotlivých forem bydlení minimálně o 150 bytů,“ přiblížil David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Nově je v koncepci navržen systém získání obecního bytu, kdy prakticky všechny volné byty budou zveřejňovány na realitním portálu města Plzně a žadatelé si budou moci podat přihlášku na konkrétní byt. Jedinou podmínkou bude předchozí registrace žadatele prostřednictvím on-line formuláře. „Na realitním portálu budou pravidelně zveřejňovány upravené volné byty pro jednotlivé cílové skupiny. Od této změny očekáváme zlepšení transparentnosti celého systému a zrychlení možnosti získání bytu od podání dřívější žádosti do jejího vyřešení. Každý ze zájemců si bude moci podat přihlášku na byt, kde chce bydlet. Tento systém bude vyžadovat aktivitu ze strany žadatelů,“ doplnil David Šlouf. K tomu má dopomoci také nově zřízené kontaktní místo pro bydlení, kde pracovníci oddělení nájmů a sociální pracovníci budou na jednom místě. „Úkolem sociálních pracovníků bude poskytovat podporu osobám s nižší počítačovou gramotností a poskytovat podporu v oblasti bydlení nejvíce zranitelným osobám na trhu s bydlením. Zároveň město Plzeň hodlá pokračovat v projektu sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. Cílem této podpory je udržení si bydlení, podpora zlepšování zdravotního stavu a životní spokojenosti a podpora sociální integrace,“ uvedl Zdeněk Švarc, vedoucí bytového odboru magistrátu.
 
Důležitou součástí strategické části koncepce je již zmíněný plán zajištění dostatečného bytového fondu a bytové výstavby. Plán počítá s vybudováním bydlení pro seniory, výstavbou domu s pečovatelskou službou, zřízením komunitního bydlení, zajištěním dostatečného množství bezbariérových bytů, dostatečnou nabídkou startovacích bytů pro mladé (mladé rodiny s dětmi, absolventi) a zajištěním sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. „S převážnou částí pořízení tohoto typu bydlení se počítá v lokalitě Zátiší, kde bude letos odstartována 1. etapa revitalizace. Dalších 20 bytů pro seniory nově vznikne v bytovém domě Prostřední 48. Pro nabídku bydlení budou také využity stávající kapacity bytového fondu města Plzně,“ přiblížil Jan Souček z bytového odboru magistrátu. Kromě toho bude město zvažovat i možnost nové výstavby na svých vlastních pozemcích. Pro výstavbu jsou také hledány možnosti získání státních dotací z jednotlivých dotačních programů, které mají celou řadu limitů, což pro statutární města není výhodné.

První Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 byla schválena v lednu 2016. Následně město Plzeň získalo dotaci 13 milionů korun na realizaci projektu s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Díky dotaci se podařilo zadat několik studií/analýz, jež pomohly při plánování a realizaci bytové politiky města a výstupy se odrazily v nové koncepci. „Nejdůležitější studií je Analýza prostorové segregace města Plzně. Cílem analýzy bylo vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na území města Plzně pro potřeby plánování a realizace sociálního bydlení v Plzni. Aktualizovaná koncepce byla připomínkovaná poskytovateli sociálních služeb v Plzni a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Nová koncepce na rozdíl od té předchozí více počítá se zapojením právě poskytovatelů sociálních služeb,“ uvedla Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

 • Před 4 měsíci

  Mám 4deti chtel bich se vrátit s anglije muzete mi nejak pomc

 • Před 4 měsíci

  Dobrý den měla bych zájem o sociální bydlení mám 4 děti a momentálně nemám kde bejt. Děkuji Divišová

 • Před 4 měsíci

  Dobrý den měla bych moc velký zájem o vaše bydlení. Momentálně bydlim na Azylu Naděje v Plzni kde my pomalu konci smlouva. Jsem tu už dlouho a nikdy nevím zda my bude prodloužena smlouva. Mam 4 děti a nedaří se my nic najít. Byla bych moc rada kdybych měla šanci. Dekuji moc

 • Před 5 měsíci

  Dobrý den mnela bych zájem o vaše bydlení mám dvě děti momentálně sou moje děti v centum klokanku nemneli sme kde bydlet a jiné vichodisko sem nemnela byla bych ráda kdyby stě mi pomohli děkuji kojzarova Tereza

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dožínky Plzeňského kraje

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018