Plzeň aktualizuje standardy pro dopravní infrastrukturu

Město Plzeň vybírá projektanty i dodavatele stavebních prací podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

weby uniweb zprávy

Při velkém množství dodavatelů vyžaduje od všech shodné standardy kvality. Radní schválili novelizaci a doplnění Plzeňského standardu městských komunikací, tedy pokynů, které upravují podmínky pro projektování a výstavbu dopravní infrastruktury v majetku města Plzně. Standard má zaručit jednotný postup při činnostech různých investorů na současném či budoucím městském majetku. Standard vznikl již v roce 2009 a poslední aktualizace byla provedena v roce 2015.

Standard zahrnuje podmínky pro dopravní řešení komunikací, světelnou signalizaci, kamerový systém, veřejné osvětlení, celoplošné opravy, rekonstrukci a výstavbu vozovek a chodníků, provádění výkopů a zásypů rýh inženýrských sítí v komunikacích, manipulaci se stavebním materiálem, konstrukce tramvajových tratí a trakční vedení, kabely a měnírny, uliční kanalizační vpusti.

„Aktualizaci bylo nutné provést kvůli tomu, že se od roku 2015 změnily některé předpisy i požadavky správců. Novým provozovatelem veřejného osvětlení a světelné signalizace se staly Plzeňské městské dopravní podniky, rozvinuly se technologie odhlučnění tramvajových kolejí a některé komponenty trakčních měníren a uliční kanalizační vpusti od 1. ledna spravuje Správa veřejného statku města Plzně,“ popsal změny náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně doplnil, že aktualizace se týká například doplnění požadavků pro navrhování zastávek MHD, upřesnění podmínek pro práci na zařízeních světelné signalizace, doplnění požadavků na svítidla, která využívají nové LED technologie či zpřísnění podmínek pro výkopy při haváriích.

Obdobný standard schválila rada již v roce 2017 pro stavební práce na vodohospodářské infrastruktuře.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweb weby

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018