Plzeň podpoří dotacemi volnočasové aktivity dětí a mládeže

Radní města souhlasili s poskytnutím individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

weby uniweb zprávy

A to na podporu celoročních volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2018. Rozděleno bude celkem 430 tisíc korun. Poskytnutí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo města Plzně.

„Odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2017 doručeny tři žádosti o dotaci na krytí nákladů spojených s celoroční činností s dětmi a mládeží. Jedná se o Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, SHM Klub Plzeň, z.s. a Junák – český skaut, okres Plzeň – město, z.s. V součtu se jednalo o dotace ve výši 540 tisíc korun. Žádající subjekty usilují především o zajištění dostupnosti volnočasových aktivit i dětem pocházejících z finančně či sociálně znevýhodněného prostředí a tím předcházet nežádoucímu rizikovému chování dětí a mládeže,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň získá 170 tisíc korun na zájmovou činnost s mládeží ve 30 kroužcích a 50 zájmových útvarech v oblasti hudební, jazykové, výtvarné, pohybové, sportovní, základech křesťanství, dále na činnost otevřeného volnočasového klubu Balón pro děti ve věku od 8 do 15 let. Volnočasové programy a klub navštěvuje pravidelně i náhodně na 300 dětí a mládeže z města Plzně. Nabídky volnočasového klubu Balón využívá na 100 dětí, a to zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Pro spolek SHM Klub Plzeň souhlasili radní s poskytnutím dotace ve výši 130 tisíc korun na zajištění činnosti volnočasového centra dětí a mládeže formou zájmových kroužků, jednorázových akcí, výjezdních a pobytových akcí, otevřeného klubu Plachetnice, táborové činnosti, poradenství v oblasti výchovy, vztahů a křesťanství, vzdělávání dobrovolníků a začínajících animátorů. V SHM Klubu Plzeň se pravidelných aktivit účastní cca 180 členů ve věku 6 – 26 let, jednorázové akce jsou pořádány pro širokou veřejnost.

Junák – český skaut, okres Plzeň-město obdrží dotaci ve výši 130 tisíc korun na zastřešení činnosti devíti skautských středisek se 49 oddíly, konkrétně na celoroční účetní a administrativní služby. Ve střediscích a oddílech se pravidelně sdružuje na 1690 členů. Junák okres Plzeň-město pořádá tradiční akce pro své členy i širší veřejnost, organizuje pobytové i příměstské tábory a provozuje lesní školku Medvíďata pro děti od 2 do 6 let.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód
uniweb weby_ost

Hlavní zprávy

 

seo uniweb