Plzeň podpoří projekty k výročím roku 2018 dvěma miliony

Částku dva miliony korun je připraveno poskytnout město Plzeň téměř 30 žadatelům v rámci programu na podporu kulturních projektů ke 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí výročí v roce 2018.

weby uniweb zprávy

Pokud návrh schválí zastupitelé, získá například Plzeňská filharmonie 200 tisíc korun na svůj projekt nazvaný Nejen Mnichov 1938, Západočeské muzeum v Plzni 90 tisíc korun na výstavu věnovanou Vilému Heckelovi, Unie výtvarných umělců Plzeň 100 tisíc korun na projekt nazvaný Reflexe osmičkových roků v dílech současných umělců regionu a další.
„Jsem velmi rád, že tímto dotačním titulem můžeme podpořit několik desítek projektů. Rok 2018 je významným rokem, kdy si připomeneme nejen 100 let vzniku Československa, ale i další důležitá výročí historických událostí v dějinách České republiky, tedy takzvané osmičkové roky. Zároveň rok 2018 je i rokem výročí významných osobností kulturního života nejen města Plzně, ale i celé České republiky,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.
Dotační program vyhlásil Odbor kultury Magistrátu města Plzně. „Celkem jsme přijali 44 žádostí o dotaci, šest žádostí bylo z důvodu nedodržení podmínek vyřazeno z projednávání, ostatní přijaté žádosti byly předloženy odborné porotě k projednání. Jednalo se o 38 žádostí v celkové výši 4 593 690 korun,“ přiblížila Květuše Sokolová, vedoucí odboru. Odborná porota na základě hlasování o jednotlivých předložených žádostech doporučila Radě města Plzně k podpoře 29 žádostí v celkové výši dva miliony korun, k podpoře nedoporučila 9 žádostí.

Žádosti doporučené k podpoře:
• Markéta Čekanová, Co tančila republika za tatíčka Masaryka aneb letní swingování, 20 000 korun (schváleno RMP)
• Consortium musicum, z.s., Veritas vincit (pravda vítězí), 40 000 korun
• Západočeská galerie v Plzni, Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918-1938, 55 000 korun
• Západočeská galerie v Plzni, Rok 1918 a umění v Plzni, 55 000 korun
• Občanské sdružení Pro Photo, MĚSTO PLZEŇ A REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, fotografie z archivu Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni, 120 000 korun
• Starý most, Kniha "PRACOVNA REPUBLIKY. Architektura Plzně v letech 1918-1938", 30 000 korun
• Česká píseň Plzeň, Československo (stále) v nás, 30 000 korun
• Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO, Koncert k výročí 100. let vzniku ČSR, 10 000 korun
• To město, Město letí - architektura první republiky pro děti, 40 000 korun
• Unie výtvarných umělců Plzeň, Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918-2018, 25 000 korun
• Unie výtvarných umělců Plzeň, Barva na ulici - rok 1918 (Smrt a život), 50 000 korun
• Film Servis Plzeň, Programová sekce pocta Miroslavu Horníčkovi & Ať žije republika!, 120 000 korun
• Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, Plzeňské děti republice k narozeninám, 100 000 korun
• Západočeská galerie v Plzni, Rok 1968 a umění v Československu, 50 000 korun
• Galerie města Plzně, Osudové osmičky, 70 000 korun
• Konzervatoř Plzeň, Osmičková traumata - výstavy a besedy, 60 000 korun
• Západočeská univerzita v Plzni, Mnichovská dohoda - Plzeň vzpomíná, 100 000 korun
• Plzeňská filharmonie, Nejen Mnichov 1938, 200 000 korun
• Plzeňská filharmonie, Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948, 100 000 korun
• Skrytá Plzeň, Skryté město - sousedské procházky 1918-2018, 40 000 korun
• Unie výtvarných umělců Plzeň, Reflexe osmičkových roků v dílech současných umělců regionu, 100 000 korun
• Pěstuj prostor, Architektura "osmičkových roků", 100 000 korun
• Západočeské muzeum v Plzni, Vilém Heckel, 90 000 korun
• Loutkové divadlo V Boudě Plzeň, 90 let loutkového divadla V Boudě, 70 000 korun
• Koncerty Plzeňsko, 100. let od narození Rudolfa Löwyho, 40 000 korun
• Plzeňská folklorní scéna, Po stopách Jaroslava Bradáče (1876-1938), 50 000 korun
• Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Bohumil Konečný - BIMBA, 1918-2018, 140 000 korun
• Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu, A co divadlo, pane Horníčku? - festival na oslavu 100. výročí narozenin, 55 000 korun


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 7.12.2017 08:120 +
 
fabia fl2018

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb