Plzeň poskytne finanční dary zdravotně znevýhodněným občanům

Také v letošním roce poskytne město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně podporu zdravotně znevýhodněným občanům.

uniwebwebynamiru2018

Rada města souhlasila s udělením pěti darů ve výši 164 tisíc korun, ty ještě musí schválit zastupitelé, a schválila dar pro jednoho žadatele ve výši 1069 korun.

„Poskytování peněžitých darů je již pravidelnou aktivitou odboru sociálních služeb, která se snaží pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem. Finanční prostředky jsou poskytovány na nákup kompenzačních pomůcek, které nejsou hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění, ozdravných pobytů a jiných potřeb zdravotně znevýhodněných občanů. Pořízení kompenzačních pomůcek je zpravidla velmi finančně náročné a pro některé žadatele se jedná o jedinou možnost, jak na ní sehnat dostatek finančních prostředků. Nejčastěji jsou finanční prostředky poskytovány na doplatky na mechanický vozík, rehabilitační pomůcky, rehabilitační cvičení, ozdravné pobyty nebo příspěvky na asistenci,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Celkem je v letošním rozpočtu odboru sociálních služeb vyčleněno na podporu zdravotně znevýhodněným občanům 700 tisíc korun. Žádosti o poskytnutí podpory je možné doručovat na odbor sociálních služeb do 30. září 2019.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
škoda scala

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018