Plzeň rozdělí kulturním projektům půl milionu korun

Město Plzeň vyhlásí dotační program Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2019 v celkové výši půl milionu korun.

uniwebwebynamiru2018

Jeho cílem je podpořit kulturní dění ve městě. Maximální výše dotace pro jednotlivý projekt činí 20 tisíc korun. Žádost o dotaci musí uchazeč podat před zahájením realizace projektu. Vyhlášení dotačního programu schválili městští radní.

„Dotační program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů, které se uskuteční na území města a v blízkém okolí. Může jít například o aktivity hudební, taneční, divadelní, výtvarné, literární a další,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociální věci Eliška Bartáková. Doplnila, že dále budou podporovány též kulturní a umělecké projekty, které připomenou 30. výročí pádu komunistického režimu.

Žádost o dotaci je možné podávat od 25. února 2019. Termíny uzávěrek pro odevzdání žádostí jsou 1. březen, 30. duben, 31. červenec a 2. září 2019. V případě vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tento program bude dotační výzva ukončena. „Bližší informace k programu jsou k dispozici na webu města a na Odboru kultury Magistrátu města Plzně,“ dodala Květuše Sokolová, vedoucí odboru kultury. Na webu města jsou informace k dispozici v rubrice Úřad pod záložkou Granty a dotace: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
škoda scala

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018