Plzeň vybuduje lávku přes Rokycanskou třídu

Plzeň vybuduje lávku přes frekventovanou Rokycanskou třídu, odhadované náklady jsou 14,4 milionu korun.

uniwebwebynamiru2018

Radní města schválili zahájení projektové přípravy, lávka bude tvořena železobetonovou konstrukcí o dvou polích. Zatím mohou chodci překonat Rokycanskou třídu v části mezi ulicemi Sousedská a Rodinná pouze podchodem, kdy výškový rozdíl mezi těmito ulicemi a úrovní podchodu je značný, činí víc než 6,5 metru.

„Chceme tak nahradit zcela nevyhovující podchod. Lávka pro chodce a cyklisty bude bezbariérová, zajistíme i bezbariérový přístup na zastávky městské hromadné dopravy v oblasti Letné. Nyní je možné využít kromě podchodu na Letné přechody napříč Rokycanskou třídou. Ty jsou ovšem vzdáleny 210 metrů, nacházejí se v křižovatce s ulicí Masarykova, kde je světelně řízené místo pro přecházení, další leží ve vzdálenosti 110 metrů v křižovatce s ulicí Dítětova, kde světelná signalizace není,“ uvedl důvody vybudování lávky náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Ze dvou variant jsme vybrali z hlediska konstrukčního řešení lávky přímou trámovou železobetonovou konstrukci o dvou polích, jejímiž výhodami jsou jednoduché provedení, nižší investiční náklady oproti jiným konstrukčním systémům včetně nižších nákladů na údržbu. K danému návrhu se kladně vyjádřil i čtvrtý městský obvod, na jehož území se lávka bude stavět,“ popsal Michal Vozobule. Celkové náklady včetně zrušení současného podchodu jsou odhadnuty na 19,2 milionu korun. Náklady na údržbu lávky v horizontu 25 let jsou poté vyčísleny na 3,5 milionu korun. Samotná lávka bude stát 14,4 milionu korun. Mimo to jsou náklady na přeložky inženýrských sítí, které si stavba vyžádá.

„Stavbou lávky nedojde k zásahu do jízdních pásů Rokycanské třídy (silnice I/26). Půdorysné umístění lávky je v prodloužení ulic Sousedská a Rodinná, lávka nezasahuje před bytové domy. Rampy jsou vedeny rovnoběžně s Rokycanskou třídou. Těmi je též zajištěn přístup na zastávky městské hromadné dopravy. Na vhodných místech jsou navržena schodiště pro zkrácení délky chůze. Umístění lávky zohledňuje požadavky na její bezbariérovost a na potřebnou podjezdnou výšku na Rokycanské třídě,“ vysvětlila Pavla Dyntarová z Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.

Rada města Plzně schválila studii nové lávky, kterou zpracovala firma SUDOP Praha, projektové středisko Plzeň.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kapely s příběhem

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018