Plzeň vyhlásí sbírku na pomoc zvířatům v útulku

Rada města Plzně schválila uspořádání veřejné sbírky na pomoc zvířatům v plzeňském útulku.

Sportmanie

Její výtěžek bude použit výhradně k zajištění péče o zvířata umístěná v zařízení, tedy například k nákupu krmiva, steliva, dek, obojků a košíků, k úhradě desinfekčních prostředků, léků pro nemocná zvířata, veterinárních úkonů a podobně. Zahájení sbírky bude oznámeno na webu města.

„V současné době Městská policie Plzeň vybírá dary na podporu zvířat umístěných v útulku. Tato forma se však v praxi ukazuje jako málo efektivní a zejména pro dárce nekomfortní, protože při přijímání finančního daru musí být vyplněno mnoho dokumentů i údajů. Proto jsme navrhli rozšířit možnost příjmu finančních prostředků o výběr finančních prostředků formou veřejné sbírky,“ uvedl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Na základě usnesení Rady města Plzně o schválení veřejné sbírky bude podáno oznámení o konání veřejné sbírky Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Po získání osvědčení bude možné sbírku začít realizovat.

„Pro veřejnou sbírku vyhlášenou na pomoc zvířatům v Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni bude nejúčelnější založení zvláštního bankovního účtu a zřídit pokladničky. V tomto okamžiku se předpokládá umístění pokladny pouze v prostorách útulku,“ uvedl Martin Zrzavecký. Doplnil, že veřejná sbírka bude probíhat na dobu neurčitou na území celé České republiky, aby do ní mohli přispět nejen obyvatelé Plzně. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
terasyplzen

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018