Plzeň vypíše další podnikatelské vouchery, podpoří spolupráci podniků a výzkumných organizací

Rada města Plzně schválila program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti nazvaný Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18.

lite2018

Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. září 2017. Jedná se o třetí kolo programu podpořené městem Plzeň, které navazuje na již úspěšně realizované programy v letech 2013 až 2014 a 2015 až 2016. Na program jsou alokovány prostředky ve výši dva miliony korun.
 
„Cílem programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18 je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V tomto programu na rozdíl od předchozích budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti, nikoli v celém Plzeňském kraji,“ vysvětlil ekonomický náměstek Pavel Kotas. Plzeňská metropolitní oblast je tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě města Plzně také obce s rozšířenou působností Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice, žije zde více než 300 tisíc obyvatel, tedy více než 50% obyvatel Plzeňského kraje.

Program je stimulem pro firmy k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací z Plzeňské metropolitní oblasti, tedy například se Západočeskou univerzitou v Plzni, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni, společností COMTES FHT a.s., Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. a dalšími, jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. „Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a výzkumné organizace si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci,“ doplnil Pavel Kotas.

Podnikatelské subjekty mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Stejně jako v předchozích programech mohou malé a střední podniky získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb (velké podniky nejvýše 40 %). Maximální výše dotace je stanovena na 120 tisíc korun. V tomto kole programu však budou mít firmy, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, možnost požádat o dotaci až 180 tisíc korun. Program myslí i na nové začínající firmy, které chtějí začít spolupráci s výzkumnými organizacemi malými projekty. Minimální výše výdajů za služby je pro ně nastavena na 32 tisíc korun.

Služby výzkumných organizací, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami.

Žádosti firem spolu s nabídkou výzkumné organizace předloží firmy do podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň, který program zastřešuje. „Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. září 2017 a příjem potrvá do 11. října 2017.  Do konce roku pak proběhne vyhodnocení žádostí a výběr žadatelů k podpoře. Pokud nebude postačovat alokace prostředků, jsou připravena kritéria, na základě kterých bude proveden výběr z podaných žádostí. Budou například preferovány malé nebo střední firmy před velkými, dále žadatelé, kteří mají sídlo či provozovnu přímo v Plzni, firmy, kterým doposud nebyla schválena dotace z programu voucherů, firmy založené v posledních letech, tedy od roku 2013 a podobně,“ vysvětlila Jana Klementová, ředitelka BIC Plzeň.


Komentáře

Váš komentář článku...

zprávytypos2018

Hlavní zprávy

 

seo uniweb