Řidiči pozor - na silnici jsou žáby!

V těchto dnech jsou pracovníci záchranných stanic živočichů voláni k případům, kdy jsou silničním provozem ohrožovány populace migrujících žab.

uniwebwebynamiru2018

Jejich tahové cesty jsou totiž často přetínány frekventovanými komunikacemi. Jarní migrace žab jsou pro tyto obojživelníky největším nebezpečím, neboť probíhají v poměrně krátkém časovém úseku a velmi masově. "Na silnicích tak každoročně hynou desítky až stovky žab, což má pro další vývoj populace velký význam. Zvlášť v případech, kdy ztráty dosáhnou přes 25 % populace, není již schopna se s tím vyrovnat a dochází k úbytku," říká rokycanský zvířecí záchranář Pavel Moulis.

Právě proto ochranáři chtěli apelovat na řidiče, kteří budou projíždět těmito úseky, aby se zde snažili obojživelníkům vyhnout, samozřejmě se zřetelem na svoji vlastní bezpečnost. Sami ochránci přírody či kdokoli další se může snažit amatérsky, ale účinně pomoci. Třeba tím, že upozorní ochránce přírody nebo samostatně bude přenášet jednotlivé jedince na druhou stranu vozovky. "Tímto opatřením, které je velice náročné na čas lze zachránit až 90 % populace, což jistě není zanedbatelné. Další opatření může být směřováno na zhotovení záchytných plotů v kombinaci s padajícími pastmi umožňující odchyt živých jedinců. Tato nákladnější metoda však již vyžaduje i předchozí mapování tahových cest a spolupráci většího týmu lidí," dodává Moulis.

V každém případě, pokud se budou teploty vzduchu pohybovat v rozmezí 10 - 20  stupňů lze očekávat, že tah obojživelníků, do kterých patří i ocasatí mloci a čolci, dosáhne největší intenzity velice brzy či na některých místech již probíhá.

Dalším důležitým místem pro výskyt obojživelníků jsou vodní nádrže v obcích, které slouží jako požární, případně koupací v letním období. Tyto malé vodní plochy lákají obojživelníky k rozmnožování a to bývá problém. Tyto nádrže jsou s železnou pravidelností čištěny především dobrovolnými hasiči právě v době, kdy v nich vzniká nový život. "Rádi bychom tedy apelovali na obce, popř. hasiče, kteří organizují toto čištění, aby to udělali co nejdříve po zimě, tedy v době, kdy tah obojživelníků ještě neprobíhá. I tímto opatřením se zachrání mnoho stovek obojživelníků," konstatuje Pavel Moulis.

Vzhledem k tomu, že situace s obojživelníky není příznivá, vyhlásil Český svaz ochránců přírody aktivitu s příznačným názvem Akce žába. "Touto akcí chce zmapovat všechna nebezpečná místa, kde k nadměrnému úhynu obojživelníků na silnicích dochází a informovat veřejnost i státní správu o těchto úsecích. Do budoucna je cílem o tyto úseky s pomocí veřejnosti pečovat a obojživelníky přes ně přenášet či zde vybudovat síť podchodů, které by umožňovaly obojživelníkům bezpečnou migraci. Pro pomoc obojživelníkům je však důležité rizikové úseky silnic znát. V České republice je zatím evidováno více než 300 těchto úseků! Nebezpečných míst je však určitě více, proto AKCE ŽÁBA! Do akce se tedy může zapojit každý, komu není lhostejný osud obojživelníků," uzavírá Moulis.

Podrobnosti a další informace o akci lze najít na internetových stránkách www.csop.cz/akcezaba .

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Megane

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018