Škoda JS pokračovala v roce 2017 v trendu růstu

V roce 2017 ŠKODA JS a.s. opět výrazně upevnila své postavení v sektoru, potvrdila svou stabilitu a dynamiku.

weby uniweb zprávy

Tržby společnosti dosáhly v roce 2017 hodnoty téměř 4,7 miliardy korun, což je nárůst o 5 % ve srovnání s rokem 2016. Na export, který mířil do 12 zemí, připadalo přes 68 % tržeb, v roce 2016 to bylo 56 %. Hlavními trhy byly Slovensko, Maďarsko a Ukrajina. Z hlediska perspektivy činnosti společnosti je důležitý objem nově získaných zakázek, který pokračoval v růstové tendenci a dosáhl téměř 4,4 miliardy korun.

Zisk před zdaněním stoupl ze 178 na téměř 374 miliónů korun. Společnost dosáhla těchto výsledků zejména díky vyšší efektivitě a kvalitativnímu růstu. Poměr čistého zisku k tržbám stoupl ze 3 % v roce 2016 na 6 % za rok 2017. „V roce 2017 jsme využili příznivé skladby zakázek a mohli jsme spolu se servisními pracemi a inženýringovými dodávkami také správně ekonomicky vytěžit výrobní kapacity naší firmy. Zvýšení zisku nebylo způsobeno jen navýšením tržeb, ale také důsledným postojem našich zaměstnanců a zlepšením efektivity a produktivity práce,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Vladimír Poklop. Společnost pokračovala v obnově zařízení a vybavení, na pořízení a opravy investičního majetku v roce 2017 vynaložila 145 milionů korun. Počet zaměstnanců společnosti je stabilizován na 1100.
 
Na tržbách společnosti se nejvíce a to 66 % podílela divize Inženýring. Předáním do záručního provozu byl v roce 2017 zakončen dosud nejvýznamnější projekt divize Záměna systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany, který probíhal od r. 2001. Významně pokročily práce na dostavbě JE Mochovce 3&4, na 3. bloku byly dokončeny stavební zkoušky a ŠKODA JS deklarovala připravenost svého zařízení k oficiálnímu zahájení studené hydrozkoušky primárního okruhu. Na 4. bloku byla dokončena kontrolní montáž reaktoru a pokračovaly navazující činnosti k dokončení montážních prací a k zahájení stavebních zkoušek. Projekt Záměna systému kontroly a řízení JE Paks – Maďarsko zahájený v roce 2016 pokračoval druhou etapou obnovy a 1. výrobní blok řízený modernizovanými systémy byl v září 2017 spuštěn na plný výkon. Projekt modernizace části zařízení SKŘ pro Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině financovaný EBRD zahájený v roce 2016 pokračoval úspěšnou realizací i v roce 2017.

Úspěšně se rozvíjela i činnost divize výroba, která se na tržbách podílela více než 16 %. Její program tvoří v největší míře kontejnery vlastního designu ŠKODA pro JE Temelín a JE Dukovany, které budou dodávány nejméně do roku 2035 (Temelín) resp. 2031 (Dukovany).  Jednalo se dále o Kontejnery CONSTOR® pro JE Ignalina, Litva, kontejner 300 TERA na ozářené vzorky pro ÚJP Zbraslav, hermetické kabelové průchodky pro JE Mochovce, 3. a 4. blok. Pokračovala také výroba pohonů PRO-M pro společnost ČEZ, a. s., a její jadernou elektrárnu Dukovany a pro Slovenské elektrárne, a.s. pro jaderné elektrárny Mochovce a Jaslovské Bohunice.

Téměř 17 % se na tržbách podílela divize Servis. Rok 2017 byl již desátým v řadě, kdy ŠKODA JS a.s. pokračovala v poskytování údržby na JE Dukovany a JE Temelín na základě rámcových smluv uzavřených v letech 2008 a 2016. Na projektu pracuje pod vedením ŠKODA JS cca 30 subdodavatelů, podíl vlastních činností ŠKODA JS v roce 2017 činil přes 70% rozpočtu.

ŠKODA JS v roce 2017 znovu dokázala, že stejně jako další české firmy v odvětví dodávek pro jadernou energetiku si zachovává a rozvíjí svůj potenciál lidský, kvalifikační, technologický, výrobní i invenční a je připravena i na významné nové projekty v české energetice. „Z hlediska naplnění Aktualizované státní energetické koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky je rok 2018 klíčový. Podle harmonogramu by letos mělo padnout rozhodnutí ve strategických otázkách způsobu výběru dodavatele a financování,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODDA JS Vladimír Poklop. „Je to důležité s ohledem na reálné potřeby zajištění dostatku energie v nedaleké budoucnosti. Na cestě k novému jadernému zdroji je řada fázi, kterými musíme projít. Čas do roku 2035, kdy doslouží současné Dukovany, neskýtá velké rezervy. Je v nejvlastnějším zájmu České republiky, aby byla na projektu maximalizována účast českých firem. Udrželi jsme si své know-how v tomto high-tech odvětví, máme zkušenosti, které dnes získáváme průběžně zejména v zahraničí, a jsme připraveni je uplatnit doma. Výstavba nových jaderných zdrojů s významnou českou účastí přinese vedle jistoty energetické bezpečnosti také stabilitu a zvýšení výkonnosti českých firem, růst zaměstnanosti a vyšší sociální jistoty i návazný rozvoj regiónů a komunit.“

ilustrační foto: škoda js
 

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 16.5.2018 08:090 +
 
pulmaraton zpravy

Hlavní zprávy

 

voch2019