STAN: Zavedení mýta na jedničkách je ranou pod pás některým obcím

Ministerstvo dopravy chce oproti původním slibům od ledna 2020 zpoplatnit některé silnice I. tříd.

švikovhradycz

Města a obce, nacházející se podél komunikací bez plánovaného mýta (zejména úsek Plzeň – Přeštice – Klatovy – Kdyně), se bouří. Domnívají se, že kamiony začnou nové placené úseky hromadně objíždět.

To by mělo za následek neúměrné zvýšení dopravní zátěže na komunikacích nižších tříd a nezpoplatněných “jedniček“, které budou dopravci využívat ve snaze objíždět zpoplatněné úseky. Toto zvýšení v podobě nájezdu tranzitní nákladní dopravy zhorší bezpečnost občanů, zatíží životní prostředí a negativně ovlivní kvalitu života v dotčených obcích.

Příklad městyse Všeruby: Podél průtahu II/184 se nachází rodinné i obytné domy, základní a mateřská škola, kulturní dům, dětské hřiště, drobné provozovny, restaurace, oboustranná autobusová zastávka, pošta, knihovna a další.

“Již dnes je kamionová doprava, pohybující se po II/184 a vedoucí k hraničnímu přechodu Všeruby – Eschlkam, nesnesitelná. Proč máme trpět ještě více v důsledku něčeho, co navíc nepřinese kýžený efekt. I z pohledu výnosů je otázkou, zda zavedení mýta na 900 km silnic I. tříd bude mít vůbec nějaký přínos do státní pokladny. Fixní náklady na provoz budou stejné jako v případě výběru mýta na dálnicích, přitom poplatek za km je mnohonásobně nižší (zhruba třetinový – směrnice EU)“, uvádí starosta městyse Všeruby Václav Bernard /Starostové a nezávislí - STAN/.

V případě zavedení mýta v Plzeňském kraji dle předloženého návrhu se většina tranzitní dopravy stáhne ze zpoplatněných silic I/26 Plzeň – Folmava a I/20 Plzeň – Č. Budějovice na nezpoplatněné I/27 a I/22 Plzeň – Přeštice – Klatovy – Kdyně – Domažlice.

„Zavedení mýta na silnicích I/26 z Plzně na Folmavu a I/20 z Plzně do Českých Budějovic je nešťastným krokem, který s sebou pro Přeštice nese riziko značných komplikací. Již nyní je dopravní situace ve městě, kde silnice I/27 prochází přímo centrem, v exponovaných časech kritická. Zpoplatnění uvedených úseků zapříčiní s velkou pravděpodobností odklon kamionové dopravy právě na silnici I/27 na Přeštice, dopravní zatížení bude bez existence obchvatu neúnosné a povede k jednoznačnému zhoršení kvality života ve městě“, oprávněně namítá přeštický zastupitel Tomáš Chmelík /STAN/.

Jeden pravděpodobný scénář za všechny: Polský kamion, jedoucí po D5 směr SRN, téměř jistě sjede za Plzní na silnici I/27 bez mýta, bude pokračovat přes Přeštice, v Klatovech odbočí na nezpoplatněnou silnici I/22 a nakonec pak po II/184 na hraniční přechod Všeruby – Eschlkam a takových budou tisíce. 

Bude mít mýto ekonomický efekt?

Zavedení mýta se s největší pravděpodobností úplně mine účinkem. Nedojde ani k naplnění usnesení vlády České republiky č. 1000 ze dne 7. 11. 2016, protože výnosy nepokryjí náklady na rozšíření mýtného systému a jeho následný provoz. Navíc ani nemůže být řeč o jakékoli regulatorní funkci, protože dojde k extrémnímu zatěžování jiných vedlejších komunikací.

Starostové a nezávislý /STAN/ se na jednání krajského výboru jednoznačně postavili za zrušení výběru mýtného na I/20 a I/26 (resp. stanovení nulové sazby mýta) a vyslovili tak podporu městům a obcím, které by od 1. 1. 2020 čekalo doslova “peklo“. Jako krajní řešení, v případě zpoplatnění I/20 a I/26, se nabízí zavedení mýta na části I/27 a I/22.

„Zpoplatnění dalších silnic je sice proti naší politice a přesvědčení, ale v tomto případě by šlo o cestu menšího zla. Pro řidiče kamionů by už nebylo tak jednoznačné sjet na I/27 a pokračovat po I/22 a objíždět placené úseky I/26 a I/20. Tento návrh však s sebou nese i zvýšení nákladů na regionální dopravu, a to včetně autobusové dopravy. Je to ale jediné opatření, jak se dostat do stavu před zavedením zpoplatnění. Naše preference jsou však jasné – nastavení nulové sazby“, míní Václav Bernard /STAN/.

Chceme komplexní systémové řešení

„Prosazovali jsme, aby v Plzeňském kraji nebyly zpoplatněny žádné silnice I. třídy. Toto stanovisko podpořil i Dopravní výbor Plzeňského kraje. Pokud by stát chtěl řešit problém nákladní dopravy systémově, stanovil by, že tranzitní nákladní vozidla-kamiony smí jezdit pouze po dálnicích a silnicích I. třídy, případně na vybraných silnicích II. třídy a na těch budou platit mýto. Na žádné jiné silnice by tranzitní kamiony jezdit nesměly. Je to logické, protože většina silnic 2. a 3 třídy není na takovou zátěž stavěna a průjezd po nich nadměrně zatěžuje občany. Satelitní systém výběru mýta takové řešení umožňuje“, říká Pavel Čížek /STAN/, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 4.3.2019 10:100 +
 
Led

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018