Stavba třetího pruhu na Karlovarské ulici by měla začít v červnu

Zastupitelé města Plzně schválili uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby třetího jízdního pruhu v Karlovarské ulici, a to ve směru do centra města.

uniwebwebynamiru2018

Vítězem zakázky se stala společnost Berger Bohemia, třetí jízdní pruh se zavázala zhotovit za cenu 11,385 milionu korun bez DPH. Předpokládaným termínem zahájení je červen 2017.

„K vybudování třetího jízdního pruhu a jeho uvedení do předčasného užívání, tedy zprůjezdnění, bude mít zhotovitel k dispozici 18 týdnů od zahájení stavby, tedy zprůjezdněn bude nejpozději v listopadu tohoto roku. Potom následují dva měsíce na dokončovací práce, sadové úpravy a zajištění kolaudačního souhlasu,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Odbor investic předpokládá, že smlouvu se zhotovitelem uzavře do 19. května, k zahájení stavby by mělo dojít do 10 dnů od podpisu smlouvy na výzvu zadavatele.

Stavební práce začnou odstraněním svodidel a vybouráním krajnice v realizovaném úseku, tedy od křižovatky Karlovarská – Lidická až před napojení na takzvaný rondel v celkové délce 600 metrů. „Potom se zahájí práce na úpravách a rozšíření vozovky včetně úprav plynovodu, vodovodu a kanalizace pod nově vznikajícím 3. jízdním pruhem, položeny budou nové kabely veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení, počítá se s výstavbou  nových sloupů pro převěsy trolejového vedení včetně sloupů veřejného osvětlení,“ přiblížil vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně Pavel Grisník.

V návaznosti na rozšíření komunikace o třetí jízdní pruh bude u Bolevecké ulice prodloužen stávajícího podchod a upraven kolektor. Po dobu výstavby budou zachovány směrem do centra stávající dva jízdní pruhy, pouze dojde k jejich zúžení. „Stavební mechanizace se bude pohybovat po ulici Karlovarská v záboru stavby. Přes ulici Lochotínská bude probíhat pouze doprava malými nákladními automobily,“ doplnil Pavel Grisník.

Třetí jízdní pruh by měl být vyhrazen pro vozy autobusů linek MHD i pro vozy autobusových linek provozovaných v rámci Integrované dopravy Plzeňska. Cílem je upřednostnit provoz veřejné dopravy v situacích, kdy v tomto úseku stojí kolony vozidel. Vytvořením třetího pruhu se zlepší dodržování jízdních řádů, sníží se dopad zpoždění na další návazné autobusové spoje vypravované z centrálního autobusového nádraží. Dojde i k úlevě pro osobní auta, neboť z ostatních pruhů autobusy zmizí. V případě mimořádných situací, jako jsou havárie, opravy na vozovce a podobně, bude pruh využit tak, aby pro vozidla byly vždy k dispozici ve směru do centra města dva jízdní pruhy. To povede ke zmírnění kolon.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

  • Před 2 roky

    Měli by tam umožnit jizdu také taxislužbám.

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
terasyplzen

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018