Stavbu nových přestupních uzlů významně podpoří Plzeňský kraj

Rada kraje schválila přidělení celkem 14 140 546 korun čtyřem městům v kraji na budování nových přestupních uzlů.

weby uniweb zprávy

 Jedná se o města Nepomuk, Přeštice, Nýřany a Blovice. Dotace bude ještě schvalovat v dubnu zastupitelstvo.

Dotace pro město Nepomuk činí 5 224 758 korun. Ve městě Nepomuk části Dvorec dojde k úpravě přestupního uzlu pro řešení přestupu mezi jednotlivými vlakovými spoji a navazující autobusovou dopravou v prostoru železniční stanice Nepomuk. Hlavním cílem záměru vybudování přestupního uzlu Nepomuk je usnadnění a zkrácení přestupních procesů mezi regionální drážní a autobusovou veřejnou linkovou osobní dopravou.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 27 420 000 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši 12 880 648 korun představuje téměř polovinu celkových nákladů.

Město Přeštice obdrží 5 620 033 korun. Hlavním cílem projektu je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu infrastruktury autobusové zastávky Přeštice, žel.st., a komplexní řešení prostoru přednádraží jako budoucího centra kombinované mobility města – přestupního terminálu Přeštice. Zbudování přestupního uzlu regionálního významu s malým objemem dopravy by mělo přispět k posílení veřejné dopravy. Součástí projektu jsou parkovací systémy P+R a K+R s celkovou kapacitou 72 parkovacích míst a parkovací systém B+R s 30 pakovacími místy pro jízdní kola.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 25 863 359 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši 11 766 101 korun představuje téměř polovinu celkových nákladů.

Městu Nýřany kraj poskytne dotaci ve výši 2 896 326 korun. Realizace stavby přispěje k výraznému usnadnění přestupních procesů mezi regionální autobusovou veřejnou linkovou a regionální železniční dopravou. Součástí projektu je též vybudování 3 stání pro autobusy, 25 parkovacích míst pro automobily, 44 parkovacích míst pro jízdní kola, bezbariérový, bezpečný a krátký přestup mezi subsystémy veřejné dopravy, jakož i mezi individuální automobilovou a veřejnou dopravou. V neposlední řadě bude vybudován dosud neexistující chodník pro pěší z Benešovy třídy k samotnému nádraží a tím se zvýší bezpečnost chodců.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 14 170 468 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši 6 236 681 korun představuje téměř polovinu celkových nákladů.

Dotace městu Blovice ve výši 3 909 426 korun pomůže s vybudováním přestupního terminálu, resp. přestupního uzlu regionálního významu s malým objemem dopravy. Součástí projektu jsou parkovací systémy P+R a K+R s celkovou kapacitou 85 parkovacích míst a parkovací systém B+R s 28 parkovacími místy pro jízdní kola. Zásadní změnou po realizaci projektu přestupního terminálu „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice“ je výrazné usnadnění přestupních procesů mezi veřejnou linkovou, regionální a rychlou regionální železniční osobní dopravou.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 31 845 750 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši maximálně 23 343 576 korun představuje více než polovinu celkových nákladů.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Letní kino Koterov

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018