Šumavská silnice má cenu ministerstva dopravy

Silnice v národním parku Šumava mezi Srním, Antýglem a Modravou obdržela Cenu Ministerstva dopravy ČR v kategorii silniční a dálniční stavby do 150 milionů Kč za rok 2016.

lite2018

V úterý 22. srpna 2017 získané ocenění předal náměstek hejtmana pro oblast dopravy zhotovitelům a projektantům stavby.

„Nová komunikace“ se budovala dva roky a podíleli se na ní dva zhotovitelé a dvě projekční společnosti. Na krajském úřadě si ocenění z rukou náměstka Pavla Čížka převzali zástupci dvou firem, a to Robert Vorschneider za společnost VALBEK, spol. s r. o., a Martin Havlík za společnost PONTEX, spol. s r. o.

"Ocenění nás velmi potěšilo a věřím, že je motivací pro firmy, které se na stavbě podílely. Realizace obou staveb je krokem ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významné komunikaci v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava a mohu slíbit, že to není poslední stavba v této lokalitě,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Zhotovitelem stavby byla společnost BERDYCH plus spol. s r. o. se sídlem v Rokycanech a společnost Silnice Klatovy a.s., zpracovatelem projektu společnost PONTEX spol. s r. o. a VALBEK spol. s r. o. se sídlem v Plzni. „Celkové náklady stavby, kterou financoval Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, činily 46 milionů Kč,“ dodal Pavel Panuška, generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

I. část: Srní - Antýgl
Předmětem stavby „III/16910 Srní – Antýgl“ byla stavební úprava komunikace III. třídy v úseku Srní – Antýgl. Stavební úprava zahrnovala především výměnu krytových vrstev vozovky v úseku 4,5 km, rekonstrukci 2 mostních objektů (most ev. č. 16910-3 přes Hrádecký potok za obcí Srní a Most ev. č. 16910-4 přes Vydru u Antýglu), rekonstrukci 15 trubních propustků, úpravu silničních příkopů (svahování, dláždění), úpravu autobusových zastávek, osazení dřevoocelových a ocelových svodidel, sněhových tyčí a provedení nového vodorovného značení.    

II. část: Antýgl – Modrava
Stavba realizovaná v období 03 – 07/2015 řešila rekonstrukci komunikace III/16910 v úseku od osady Antýgl na začátek obce Modrava o celkové délce 4 265 metrů. Součástí stavby byla především výměna krytových vrstev vozovky, sanace okrajů vozovky, vyztužení silničních svahů systémem Green Terramesh, osazení dřevoocelových svodidel, sněhových tyčí, směrových sloupků, rekonstrukce 24 trubních propustků a provedení nového vodorovného značení.Komentáře

Váš komentář článku...

ARCHIV ZPRÁV
út 22.8.2017 17:085 +
 
apb hp side a

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb