V Plzeňském kraji skokově narostl počet turistů, nejvíc jich je z Německa

Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2018 celkem 153 516 hostů, což představuje meziroční navýšení o 24 %.

lite2019news_pruh

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,9 % a jedná se tak o pátý nejnižší podíl v rámci krajů. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až března v Plzeňském kraji 345 350 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,2 noci a průměrnou dobu pobytu 3,2 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali již tradičně hosté z Německa.

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2018 celkem 153 516 hostů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k navýšení počtu návštěvníků o 24,0 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 dokonce o 35,5 %. Na postupném růstu počtu hostů se nejvíce podílely zvyšující se hodnoty v rámci hostů z tuzemska, jejichž počet se od 1. čtvrtletí roku 2016 zvýšil o 20 124 osob (tj. o 46,5 %). V případě zahraniční klientely došlo také k navýšení, a to o 20 085 hostů, což představuje relativní nárůst o 28,7 %. Turisté ze zahraničí tvořili 41,3 % na rozdíl od rezidentů (návštěvníků z ČR), kteří se na celkovém počtu podíleli 58,7 %.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,9 % a jedná se tak o pátý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 38 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. čtvrtletí 2018 zařadil Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Naopak nejméně návštěvníků směřuje na Pardubicko a na Vysočinu, tedy území tvořící hranici mezi Čechy a Moravou.

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci republiky došlo ve všech krajích ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 k nárůstu počtu hostů. Nejnižší hodnoty růstu byly zřejmé ve Zlínském kraji, kde počet turistů stoupl pouze o 2,8 %, na rozdíl právě od kraje Plzeňského, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to téměř o čtvrtinu hodnoty mapované za stejné období předchozího roku.

Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až března v Plzeňském kraji 345 350 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 nárůst o 22,0 % (o 62,2 tis. nocí). Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,2 noci a průměrná doba pobytu na 3,2 dne. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2017 je zřejmé postupné snižování délky pobytu, což je možné pozorovat zejména v případě nerezidentů.

V rámci jednotlivých krajů byl lokalizován nejdelší počet přenocování u turistů v lázeňském Karlovarském regionu, kde zejména zahraniční hosté zůstávali až 5,2 nocí. Naopak nejméně nocí trávili návštěvníci v průměru v Jihomoravském kraji, kde setrvávali pouze 1,8 noci.

Z celkového počtu 63,4 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. čtvrtletí 2018 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa, kterých do našeho kraje zavítalo téměř 30 tis., což představuje navýšení o 38,5 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali dále také ve větším počtu hosté ze Slovenska, Číny, Nizozemska, Rakouska nebo Polska. Největší meziroční navýšení počtu hostů bylo zaznamenáno v případě hostů z Dánska, Španělska a Nizozemska. Naopak ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 do kraje směřuje méně hostů z Jižní Koreje a Tchaj-wanu. Nejdelší doba pobytu v případě zahraniční turistů byla mapována u hostů z Rumunska, Švýcarska a USA.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 14.5.2018 14:100 +
 
avalonjobctvereczpravy

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018