V Plzeňském kraji žije 580 tisíc lidí, zase nás přibylo

Počet obyvatel v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 vzrostl o 2 187 osob.

uniwebwebynamiru2018

Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet rozvodů, zvýšil se naopak počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých i vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. prosinci 2017 celkem 580 816 obyvatel, za dvanáct měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 2 187 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 2 363 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již sedmým rokem. Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, jeden okres v kraji vykazoval pokles, a to okres Klatovy o 134 osob. Nejvíce obyvatel (616) naopak přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji a v jeho pěti okresech s výjimkou okresů Plzeň-sever a Tachov.

V kraji se za 1. až 4. čtvrtletí 2017 živě narodilo 6 066 dětí, což je o 126 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v šesti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Plzeň-město.

Prvorozené děti tvořily 49,9 % všech živě narozených dětí, druhorozené 36,3 % a 841 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celý rok 2017 narodilo 3 084 dětí, tedy 50,8 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (59,0 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (48,7 %). 

V 1. až 4. čtvrtletí 2017 zemřelo v kraji 6 242 mužů a žen, tedy o 89 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (34,1 %) a ve věku 70–79 let (26,0 %). Mezi zemřelými bylo i 21 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (2,5 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (3,5 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji vyšší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za dvanáct měsíců od počátku roku 2017 přistěhovalo 6 881 osob, což bylo o 692 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 606 osob a 3 275 osob ze zahraničí. Nejčastěji k nám z ciziny přicházeli Ukrajinci, Slováci, Bulhaři a Rumuni. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 4 518 osob, z toho 69,7 % do ostatních krajů v ČR a 30,3 % do zahraničí. Z našeho kraje nejvíce odcházeli do ciziny Slováci, Ukrajinci a Vietnamci.

V kraji bylo během roku 2017 uzavřeno 2 857 sňatků, zcela stejně jako v roce 2016. Pro 75,9 % ženichů respektive pro 78,1 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 1 356 manželství, což je o 24 méně než za předchozí období. V 32,2 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 56,7 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Za celý rok 2017 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 992 potratů, z toho 48,5 % představovala umělá přerušení těhotenství. Oproti loňskému roku tak počet potratů vzrostl o 145.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweb weby

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018