Výstava 3D modelů představuje barokní objekty v Pošumaví

Výstava se koná v Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska na plzeňském náměstí Republiky 17.

uniwebwebynamiru2018

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava a s Technickou vysokou školou v Deggendorfu, konkrétně jejím Technologickým kampusem ve Freyungu, zvou všechny zájemce nejen o historii, ale i o zajímavá technická řešení, na výstavu 3D modelů vybraných barokních objektů v Pošumaví a přiléhajícím bavorském příhraničí.

Modely historických objektů vznikly v rámci řešení projektu Peregrinus Silva Bohemica, který se snaží přiblížit barokní stavby na poutních cestách, jež v minulosti propojovaly Bavorsko s českým Pošumavím. Návštěvníci uvidí například model kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě, kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo farního a poutního kostela Narození Panny Marie v Neukirchenu beim Heiligen Blut. Připravena je řada dalších modelů hlavně z Klatovska a Sušicka na české straně a především z okresů Deggendorf a Regen na bavorské straně.

Výstava se koná v Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky 131/17 v Plzni a potrvá do 31.8.2019.

Výstava není jediným výstupem společného projektu Peregrinus Silva Bohemica. Již v loňském roce byla vydána výpravná publikace, ve které jsou popsány jak vybrané poutní cesty v regionu Pošumaví a příhraničních oblastech Bavorska, tak zejména vystavované objekty. Tato publikace je neprodejná a je distribuována do knihoven, muzeí a škol v území, ve kterém je projekt řešen.

V současné době regionální televize ZAK natáčí spoty o jednotlivých objektech, které divákům nejen přiblíží jejich historii, ale především je pozve k osobní návštěvě lokalit, v nichž se památky nacházejí. Pro zájemce o regionální historii připravili navíc řešitelé projektu dvoudenní exkurzi s odborným výkladem, která proběhne ve dnech 6. – 7. 6. 2019 a na kterou je stále možnost se přihlásit. V rámci této exkurze budou moci účastníci porovnat věrnost jednotlivých staveb s jejich ztvárněním do 3D modelů vytvořeným za pomoci moderních informačních a grafických technologií. Nejedná se o první exkurzi v rámci tohoto projektu a pozitivní zkušenosti z minulých akcí účast jen doporučují. Tato poslední exkurze bude zaměřena na návštěvy památek na Plánicku, Kdyňsku, v Nepomuku, Klatovech a v bavorském Neukirchen beim Heiligen Blut.

V rámci projektu je dále vytvářen multimediální a digitální turistický průvodce a aplikace pro mobilní zařízení. Tyto výstupy budou představeny na závěrných konferencích pořádaných partnery projektu v září tohoto roku.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 19.5.2019 10:500 +
 
Kamiq

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018