Výuce mladých umělců v Plzni pomohla Unie

Konzervatoř získala před deseti lety dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, určenou na modernizaci vzdělávacích prostor. Ty slouží dodnes žákům i veřejnosti.

uniwebwebynamiru2018

„Projekt Zkvalitnění výuky Konzervatoře Plzeň byl zaměřen na rozšíření a vybavení specifických výukových prostor pro žáky této školy. Více než třináctimilionová dotace napomohla modernizovat výuku do nově vybavené multimediální učebny a nového koncertního sálu. Smyslem projektu bylo zajištění podmínek pro zkvalitnění specifického vzdělávání a příprava studentů konzervatoře na kvalitní výkon jejich budoucího povolání. Lepší podmínky pro vzdělávání zvyšují pravděpodobnost jejich vstupu na trh práce,“ řekla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Kvalitnější prostory pro výuku už deset let využívají studenti konzervatoře, a to zhruba 180 studentů denní formy studia a asi 60 studentů dálkové formy studia, a dále plzeňská veřejnost. „Díky projektu byly odstraněny překážky bránící modernímu stylu výuky při respektování nových trendů v odborném vzdělávání, byly zajištěny odpovídající prostory pro výuku a prostředí pro praktické osvojování získaných dovedností studentů, zkvalitněno prostorové zázemí, pořízeno nové vybavení pro výuku a umožněno zpřístupnění výuky i studentům s omezenou možností pohybu,“ doplnila Michaela Šímová.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dožínky Plzeňského kraje

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018