Zastupitelé schválili nové zázemí pro strážníky ve Skvrňanech

Strážníci ze služebny městské policie ve Skvrňanech, která se nachází v prostorech bývalé školy v ulici Terezie Brzkové, získají nové zázemí.

weby uniweb zprávy

 Jako vhodný objekt, kam strážníky ze stísněných a tedy nevyhovujících prostor přestěhovat, byla vytipována budova bývalé školky v ulici Karla Steinera 10A. V souvislosti s tím zastupitelé schválili zajištění financování rekonstrukce objektu bývalé školky, a to ve výši 8,821 milionu korun, stejně tak schválili zařazení akce do seznamu stavebních investic bytového odboru.

„V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Po jejím dokončení a vydání stavebního povolení vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. S dokončením rekonstrukce a přestěhováním služebny se počítá v druhé polovině roku 2018,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

„Rekonstrukci pokryjeme prostředky z Fondu rozvoje a rezerv Města Plzně, přičemž s vedením městského obvodu Plzeň 3 bylo dohodnuto, že 50 procent celkových nákladů na rekonstrukci uhradí obvod ze svého rozpočtu. Z fondu proto předfinancujeme i předpokládanou spoluúčast obvodu a až nám částku obvod uhradí, převedeme prostředky zpět do rezervy,“ řekl ekonomický náměstek Pavel Kotas. Podle jeho slov se jedná se opravdu o důležitý počin, protože služebna městské policie v zadních Skvrňanech je dlouhodobě umístěna v nevyhovujících a stísněných prostorách. „Objekt Karla Steinera neměl dlouhou dobu jiné využití, než je výpůjčka modelářům. Tímto krokem se pomůže nejen jim, ale i městské policii. Je to skvělý příklad efektivního využití nově opravené budovy a spolupráce městského obvodu a města. Velice si té dohody vážíme, a proto předfinancováváme z města, aby se začalo co nejdříve realizovat,“ doplnil Pavel Kotas.

Budova na adrese Karla Steinera 10A, která je ve vlastnictví statutárního města Plzeň, byla původně určena a řešena jako samostatný pavilon mateřské školy s propojením na ostatní pavilony. V současné době objekt využívá pouze Klub železničních modelářů Plzeň, který tam prováděl jen základní údržbu bez větších oprav, do objektu už několikrát zateklo střechou. „Celkově je dvoupodlažní budova v nedobrém stavu,“ dodal Pavel Kotas.

Pro služebnu bude upraveno a zrekonstruováno přízemí včetně zřízení nového vstupu do objektu, vybudování přístupu a parkovacích stání. Upraven bude i prostor v prvním patře pro využití Klubu železničních modelářů včetně zachování stávajícího vstupu do objektu pro klub s navazujícím schodištěm. Projekt počítá s opravou střechy, zateplením objektu, výměnou oken a dveří, provedením nových vnitřních instalací a úpravou okolí.

Předpokládaná cena stavebních prací je dle vypracované studie odhadována na zhruba 8,1 milionu korun včetně DPH. Částka za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby bude činit 351 tisíc korun, náklady na dozor budou zhruba 370 tisíc korun.Komentáře

Váš komentář článku...

zprávytypos2018

Hlavní zprávy

 

seo uniweb