Online Před 3 roky

Pieta Plzeň - pohřební služby

Halina Podroužková
Děkuji paní Kunové i paní Suché za mimořádně citlivý přístup a takt, rovněž za nesmírnou ochotu i vstřícnost při zařizování posledních záležitostí člověka. Halina Podroužková

Komentář
Před 3 roky