Online Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. Pomůcky máme srovnatelné jako v okolních státech, mohli jsme si to opakovaně ověřit v zahraničí. Také novinky se k nám dostávají celkem rychle. Možná by u nás mohly být některé pomůcky levnější.

Co se týče naší práce: určitě bychom ocenili, kdyby se zjednodušila administrativa, na přímou práci s klienty se nabaluje hrozně moc dokumentů, které musí sociální pracovník sepsat.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. V ČR funguje Knihovna a tiskárna K. E. Macana – www.ktn.cz. Přepisují texty do Braillova bodového písma, ať jsou to knihy, učebnice, skripta, návody, kalendáře, časopisy …

Čtení klasické literatury v bodovém písmu je spíše okrajovou záležitostí. Určitě má v dnešní době čtení bodového písma svůj význam. Pro některé klienty není pohodlné číst úplně vše v audiopodobě, např. mám klientku, která si ráda přečte Manon Lescaut v bodovém písmu, protože není rušena přednesem jiné osoby na audioknize.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. Vodicího psa může získat člověk s úplnou nebo praktickou slepotou starší 15 let věku. Praktická slepota je pojem, který vyjadřuje, že klient ještě něco vidí, např. že z 1 m přečte to, co zdravé oko ze 60 m.

Příčinou praktické slepoty je celá řada diagnóz. Takže na ulici můžete potkat nevidomého člověka s vodicím psem, který se třeba za dobrých světelných podmínek orientuje podle barvy fasád domů, vidí přechod na vozovce apod. Cena vodicího psa se pohybuje kolem 250 tis. Kč.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. Pojišťovny přispívají těžce zrakově postiženým lidem na pořízení některých pomůcek. Jsou to optické pomůcky jako lupy stojánkové, do ruky, se světlem, dalekohledové brýle, tzv. monokuláry (pomůcky na jedno oko, které se používají na vidění do dálky), přispívají na bílé hole pro zrakově postižené a červenobílé hole pro lidi s kombinací postižení sluchu a zraku.

Se zprostředkováním práce lidem nepomáháme, není to ani posláním sociálních služeb. Naši klienti se obracejí, jako v případě lidí bez hendikepu, na Úřady práce.

Tyfloservis pomáhá klientům zvýšit soběstačnost a nezávislost na okolí. Učíme lidi alternativním způsobům práce s textem, učíme je pohybovat se v prostoru, umět se o sebe postarat doma. Už to, že se člověk stane soběstačným a nezávislým na svém okolí, je významný krok dopředu a předpoklad pro jeho uplatnění na trhu práce.

Ne všichni klienti s vážným zrakovým postižením však usilují o návrat do zaměstnání, důvodů může být více – např. jejich zdravotní postižení jim to nedovolí, nebo jsou plně vytíženi svou rodičovskou rolí … Na druhou stranu je tu ale podstatná část lidí se zrakovým hendikepem, kteří mají odpovídající vzdělání, hledají práci a nemohou ji nikde získat, neboť se setkávají s nepochopením od zaměstnavatelů, s nedostatkem příležitostí …

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. V Tyfloservisu pracujeme s lidmi, kteří oslepli náhle, ale i s lidmi, kteří ztrácejí zrak postupně. Obě tyto situace je pro člověka vždycky náročnou životní zkouškou. Přichází o zaměstnání, zatíženy jsou osobní vztahy, nemůže dělat některé koníčky.

Bohužel nejde říci, že by to ti, kteří přicházejí o zrak postupně, měli jednodušší. Vždy záleží na osobnosti jednotlivce, na jeho odolnosti, na způsobu života, jaký vedl před zhoršením zraku. Určitě je výhodou, když může člověk v praktickém životě využívat „zbytkového vidění“, neboť se toho dá využít při orientaci v prostoru, při vykonávání domácích prací, ale i při práci s textem.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. Ano, v Tyfloservisu se věnujeme také lidem s kombinací postižení zraku a sluchu. Naštěstí totální ztráta zraku a sluchu, jako v případě Heleny Kellerové, je spíše výjimečná.

U většiny klientů zůstane alespoň „zbytek“ zraku nebo sluchu a s tím se potom dá pracovat. Především se od toho odvíjí způsob komunikace, např. byl-li ten člověk od narození neslyšící a uměl znakovou řeč, je možné po ztrátě zraku pak vzít jeho ruce a znakovat jimi, aby porozuměl.

Byl-li nevidomý od narození, absolvoval vzdělávání v bodovém písmu a po ztrátě sluchu s ním bude možné i nadále komunikovat v Braillově písmu.

Nejsou-li poškození zraku a sluchu až tak závažná, lze využívat optických pomůcek, kamerových lup, vhodného osvětlení, barevných kontrastů, naslouchadel, světelných signalizací na zvonku apod. Vždy se snažíme využít toho, co zůstalo alespoň částečně zachováno. Pro samotného klienta je samozřejmě tato kombinace postižení velice těžkou životní situací.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. Učíme naše klienty bezpečně se pohybovat v prostoru. Začínáme držením bílé hole, technikami bílé hole (jiná technika se používá na schodech, jinak se použije hůl na chodníku…).

Nevidomý se učí nejdříve pohybu v interiéru, ve svém bytě, v domě, postupně se volí jednoduché trasy v okolí. Ti šikovnější chodí vícero tras, např. na poštu, nakoupit, k lékaři. Zkušení nevidomí chodci se vydají i do neznámých prostor.

V případě, že se rozhodnou, že chtějí vodicího psa, poskytneme jim v Tyfloservisu informace o tom, co chůze s vodicím psem obnáší, kde si to mohou odzkoušet, předáme informace o cvičitelích vodicích psů (v ČR je jich celá řada).

Poté, co psa získají, učíme naše klienty pohyb a orientaci na trasách s vodicím psem. Vodicí pes dokáže nevidomému chůzi po trase zjednodušit, zrychlit a je pro svého pána vždy milovaným přítelem. Pes reaguje na povely pána, který je musí říkat vždy stejně.

Je ale zapotřebí říci, že ne všichni nevidomí lidé chtějí chodit s vodicím psem. Někteří klienti jsou při pohybu spokojenější jen s bílou holí. Cena vodicího psa se pohybuje v současnosti kolem 250.000 Kč a lze na něj získat příspěvek ve výši 90% z pořizovací ceny od Úřadu práce. V tomto případě je 10% spoluúčasti také vysoká částka, klientům jsme schopni poradit, který nadační fond může pomoci.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. Základní zásada je nejdříve se zeptat, zda nevidomý člověk pomoc vůbec potřebuje. Stává se, že jsou klienti převedeni přes ulici, aniž by to vůbec chtěli, třeba tam jen stojí a má s někým schůzku. Doporučuji nejdříve nevidomého oslovit a domluvit se s ním, zda pomoc potřebujete, pak nabídnout ruku, on se Vás bude za ni držet a dovedete ho, kam potřebuje. Není třeba znát až tolik zásad správné komunikace s nevidomým, stačí, když budete používat zdravý rozum a budete mít dobrý úmysl :-)

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. Věnujeme se klientům starší 15 let. Pro rodiny s těžce zrakově postiženými dětmi je v Plzeňském kraji tato služba: Raná péče KUK, z.ú.

Tyfloservis se naopak věnuje nevidomým rodičům, kterým se narodí miminko. Potřebují-li se naučit některé dovednosti týkající se péče o dítě.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den. V Tyfloservisu si mohou klienti vyzkoušet celou řadu pomůcek, pomůcky neprodáváme. U lidí s těžkým postižením zraku je důležité, aby si pomůcky mohli někde vyzkoušet, zda na ně uvidí v případě optických pomůcek, zda zvládnou jejich obsluhu v případě technicky složitějších pomůcek, jako je např. rozlišovač barev.

Obecně lze pomůcky roztřídit do třech kategorií:

1. Pomůcky hrazené zdravotními pojišťovnami (optické pomůcky jako lupy, dalekohledové brýle, bílé hole a indikátor hladiny).

2. Pomůcky, na které lze získat příspěvek od Úřadu práce až do výše 90 % z pořizovací ceny (vodicí pes, kamerová lupa, mluvicí váha, rozlišovač barev, čtečka etiket, stroj na psaní bodového písma …, ale i počítač se speciálním softwarem a chytrý telefon).

3. Pomůcky hrazené klientem (drobné pomůcky jako speciální jehly ulehčující navlékání nebo pomůcky, na jejichž pořízení nechce nebo nemůže klient žádat Úřad práce).

Pomůcky také zapůjčujeme v případě, že si klient není jistý, zda bude moci pomůcku efektivně používat. Může si pak pomůcku vyzkoušet ve své domácnosti, při orientaci v prostoru … ve skutečném životě, ne jen na krátko ve středisku.

Komentář
Před 3 roky

29.5.2017: CHAT s Martinou Hrdonkovou z Tyfloservisu

Martina Hrdonková
Dobrý den, Tyfloservis, o.p.s. Krajské středisko Plzeň se věnuje dospělým lidem starším 15 let v Plzeňském kraji. Ročně poskytneme služby asi 200 různým lidem. Někteří se na nás obrátí pouze jednou, někteří využívají našich služeb opakovaně – např. s klientem, který se učí bodové písmo, se potkáme i 60x za rok. WHO uvádí, že v naší populaci je 1-2% lidí s vážným postižením zraku, v Plzeňském kraji by to tedy vycházelo až na 11 tisíc obyvatel. Ne všichni se zrakovým postižením však naší pomoc potřebují, nebo o ní vědí.

Komentář
Před 3 roky

květen 2017
Přidal se na portál

REGIONPLZEN.CZ