Městský úřad Planá

374752911 tajemnice@muplana.cz www.muplana.cz
0 Skóre 0 z 5 Hodnotit
w
  • nám. Svobody 1 , Planá 34815

Město Planá (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/90 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním Města Planá je v samostatné působnosti zajištění veřejné správy na svém území a výkon státní správy v přenesené působnosti v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích, č1.3 odst. 2 organizačního řádu MěÚ Planá).

sídlo: náměstí Svobody čp. 1, 348 15 Planá
telefon: 374 752 911, fax: 374 752 929
IČO: 00260096
DIČ: CZ00260096, Město Planá není plátcem DPH
starosta: ing. Karel Vrzala
místostarosta: František Slabý
tajemnice: Michaela Mertlová
úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 h

Komentáře & Hodnocení - Městský úřad Planá

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář