Zrekonstruovaná Lábkova ulice zvyšuje kapacitu i komfort parkování

Další zrealizovanou investiční akcí se může pochlubit plzeňský centrální obvod. Tentokrát jde o rekonstrukci místní komunikace Lábkova v plzeňských Skvrňanech, která kromě zcela nového celkového vzhledu této komunikace přinesla i zvýšení počtu parkovacích míst.

uniwebwebynamiru2018

„Tato komunikace byla původně asfaltová se dvěma protisměrnými jízdními pásy oddělenými travnatým ostrůvkem vymezeným žulovou obrubou, přičemž v jednom nefunkčním průjezdném pruhu se živelně parkovalo. Zrealizováno bylo celkem 174 šikmých parkovacích stání včetně stání vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, což v konečném důsledku znamená navýšení téměř o 100 parkovacích stání oproti předchozímu stavu“, vypočítává Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu odpovědný za investiční výstavbu.

Původní komunikace byla kompletně zrušena od Vejprnické ulice až za stávající lávku a nahrazena novou obousměrnou komunikací, která je v úseku dlouhém zhruba 90 metrů z důvodu bezpečnosti směrově rozdělena dělícím ostrůvkem a dopravním stínem.

„Tomu, že se projekt podaří zahájit a vůbec dokončit ještě v roce 2019, jsem moc nevěřil, protože ještě v lednu byl po téměř dvou letech ve stavu rozpracované projektové dokumentace bez stavebního povolení. Nakonec se díky mnoha jednáním a značnému úsilí všech zúčastněných včetně zhotovitele realizace podařila, za což všem patří velký dík. V rámci stavby se nám podařilo docílit také významné úspory nákladů a zkrácení termínů“, dodává Petr Baloun.

Rekonstrukce komunikace stála 12 240 000 Kč, což je o 8 960 000 Kč méně oproti původně plánovaným nákladům stavby. Skutečná doba rekonstrukce byla 4 měsíce, což je o měsíc méně, než ve smlouvě stanovený termín. V případě, že by nastala nutnost přerušení stavby z klimatických důvodů, činí zkrácení termínu dokonce několik měsíců. Projekt se také podařilo upravit v souvislosti s moderními trendy hospodaření s dešťovými vodami.

„Zažádali jsme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, aby srážková voda nezůstávala na povrchu, ale vsakovala se do země, což je dnes prioritní způsob hospodaření se srážkovými vodami“, informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Fotogalerie
Autor: Miroslav Knotek Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 16.12.2019 17:32
0 +
 
beton

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018