Město Domažlice

Rámcový popis pracovní náplně : řízení a vedení odboru správy majetku " komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice "...

Domažlice Před 3 týdny 40 000,-

Město Domažlice

- Rámcová pracovní náplň: - Výkon sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění: - zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociální práce - práce se sociálně vyloučenými osobami nebo osobami ohroženými so...

Domažlice Před 3 týdny 25 000,-

Město Domažlice

Rámcová pracovní náplň: - zajišťování všech odborných agend na úseku územního plánování v souladu se stavebním zákonem a dalšími právními předpisy (samostatné pořizování a posuzování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obc...

Domažlice Před 2 měsíci 26 500,-