Město Horšovský Týn

Požadavky: vvysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, právnického nebo veřejnosprávního směru. Další požadavky: orientace v oblasti zadávání veřejných zakázek, investic a nakládání s maje...

Horšovský Týn Před měsícem 21 480,-

Město Horšovský Týn

Obecné zákonné požadavky na uchazeče: státní občanství České republiky, dosažení věku 18 let, zdravotní způsobilost (posuzuje smluvní lékař města Horšovský Týn v konečné fázi výběru), bezúhonnost a spolehlivost podle z. č. 553/1991 Sb. dosa...

Horšovský Týn Před 9 měsíci 15 000,-