Práce Nabídka zaměstnání

personální pracovnice (pracovník) Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Městský obvod Plzeň 3

náměstí Republiky 1, Plzeň

Detail firmy

Miroslav Knotek
378031113

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

Mgr. Petr  B a l o u n  
tajemník ÚMO Plzeň 3

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení pracovního místa 

personální pracovnice (pracovník) Úřadu městského obvodu Plzeň 3

platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
                               ve veřejných službách a správě, v platném znění)

místo výkonu práce:  Úřad městského obvodu Plzeň 3
 
                         
Předpokládaná rámcová pracovní náplň:

vedení kompletní personální agendy zaměstnanců a zastupitelů úřadu městského obvodu
provádění výběrových řízení na přijetí úředníků do pracovního poměru
hodnocení zaměstnanců
zpracování pracovních smluv a dohod 

Další vykonávané činnosti mj. :  

spolupráce s Úřadem práce, 
evidence pracovních úrazů 
zadávání personálních údajů zaměstnanců, zastupitelů, členů komisí do ekonomického systému 
a další činnosti   

Kvalifikační a odborné požadavky: 

VŠ vzdělání v příslušném bakalářském nebo magisterském studijním programu,  alt. vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání + odborná  praxe   
znalost práce ve veřejné správě výhodou
znalost práce s PC a programy MS Word, MS Excel, SAP, ASPI
časová flexibilita, dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost, přesnost 
ochota dalšího vzdělávání
znalost předpisů v personální oblasti 
splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: tj. Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.

Nabízíme:

pracovní poměr na dobu neurčitou
zajímavé a perspektivní zaměstnání
zaškolení do agendy
motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, služební telefon, příspěvek na dovolenou)
možnost profesního a odborného růstu

Předpokládaný datum nástupu:   I. pololetí 2019 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) telefonní spojení nebo e-mail, datum a podpis. 

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Písemné přihlášky s životopisem a dalšími doklady v zalepené obálce s označením „ Výběrové řízení – personální pracovnice (pracovník) ÚMO Plzeň 3 “, na které bude uvedeno jméno, příjmení a adresa uchazeče, přijímá do 28. února 2019 podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9 Plzeň, 305 83. Bližší informace na tel. čísle 37 803 6529


Odpovědět na nabídku

Zadejte vaše jméno
Zadejte komentář
Podporované formáty: doc, docx, xls, rtf, txt, xls nebo pdf
Zadejte váš email
Opište kontrolní kód
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.