ZPRÁVY Rada města plzně Plzeň

Revitalizace údolí Vejprnického potoka má od radních zelenou

Radní města Plzně odsouhlasili studii revitalizace údolí Vejprnického potoka.

0

Před měsícem

Plzeň spustí pilotní projekt kontroly parkovného, nahradí „botičkování“

Plzeň spustí pilotní projekt, který mění způsob kontroly úhrady parkovného v nejexponovanější zóně placeného stání A, tedy v historickém jádru města.

0

Před měsícem

Město Plzeň spolufinancuje sociální služby, pro rok 2020 garantuje 42 milionů

Radní města Plzně schválili vyhlášení dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020.

0

Před měsícem

Plzeňské kulturní organizace mají nové strategie rozvoje, ředitelé zůstávají

Rada města Plzně schválila strategie tří plzeňských městských kulturních příspěvkových organizací na pětileté období.

0

Před měsícem

Plzeň podpoří výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity dětí

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásí dotační program na rok 2020 ve čtyřech oblastech.

0

Před 2 měsíci

Plavecké areály na Slovanech a Lochotíně zvýší ceny

Nově zavedou slevy pro držitele zlatého Janského plakety, zvýhodní vstupné pro dítě do šesti let a jeho doprovod, návštěvníkům sauny na Slovanech nabídnou permanentky.

0

Před 2 měsíci

Zastávky na budované trati k univerzitě už mají svá jména

Rada města Plzně se zabývala pojmenováním nových a změny názvů stávajících zastávek MHD a veřejné linkové dopravy v souvislosti s budovanou tramvajovou tratí k Západočeské univerzitě.

0

Před 2 měsíci

Osm sociálních bytů chce Plzeň ve svém nevyužívaném domě U Radbuzy

Plzeň podá žádost o dotaci na úpravu jednoho ze svých bytových domů, chce v něm sociální bydlení, tedy osm bytových jednotek.

0

Před 3 měsíci

Plzeň pomůže dotacemi volnočasovým aktivitám dětí a mládeže

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil dotační program Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019.

0

Před 3 měsíci

Diecézní charita dostane dotaci od Plzně na pomoc nejchudším

Radní města Plzně souhlasili s poskytnutím dotace ve výši 150 tisíc korun Diecézní charitě Plzeň.

0

Před 3 měsíci

Plzeň poskytne finanční dary zdravotně znevýhodněným občanům

Také v letošním roce poskytne město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně podporu zdravotně znevýhodněným občanům.

0

Před 3 měsíci

Cenu 1. června získá Jaroslav Cuhra in memoriam

Rada města Plzně rozhodla o udělení prestižního ocenění města Plzně — Ceny 1. června.

0

Před 3 měsíci

Festival Finále hledá svého organizátora pro roky 2020 až 2023

Rada města Plzně schválila vyhlášení Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace Festivalu Finále Plzeň pro roky 2020 až 2023.

0

Před 4 měsíci

Plzeň hledá organizátora Živé ulice na roky 2020–2023

Rada města Plzně schválila vyhlášení Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu Živá ulice pro období 2020 až 2023.

0

Před 4 měsíci
Festival regionálních potravin Plzeňského kraje 2019