Plzeň podpoří dalšími 12 miliony korun Techmania Science Center

Celkem 12 milionů korun pro Techmania Science Center, o. p. s. schválili zastupitelé města Plzně.

uniwebwebynamiru2018

Neinvestiční finanční dotace na podporu v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky bude společnosti poskytnuta pro roky 2020 až 2023, každý rok ve výši tři miliony korun.

„Město Plzeň podporuje Techmania Science Center dlouhodobě. V letech 2011až 2013 obdržela podporu od města ve výši pět milionů korun, v letech 2014–2019 ve výši deset milionů korun za předpokladu splnění smluvních podmínek, zejména dokončení výstavby II. etapy projektu Techmania Science Center a výstavby nového objektu Planetária,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Techmania Science Center bylo veřejnosti zpřístupněno v listopadu 2008, provoz 3D Planetária byl zahájen v listopadu 2013 a v březnu následujícího roku byla dokončena realizace dostavby a rekonstrukce celého areálu Techmanie. Nabídka Techmanie se rozkládá na 7500 metrech čtverečních plochy se stovkami interaktivních exponátů z oblasti objevování přírodních zákonů, historie průmyslu a techniky, říše zvířat, pořádání vědecko-technických show. V 3D Planetáriu jsou promítány naučné filmy ve formátu 2D i 3D na kulovou plochu o průměru 14 metrů, 3D Cinema nabízí 3D projekce naučných filmů, dále se zde konají přednášky, video show a tematické blokové programy. Techmanie pořádá také tematické výukové programy pro školy, pravidelně se účastní festivalu Dny vědy a techniky, Historického víkendu či JUNIORFESTu.

„Finanční prostředky pro Techmanii budou vyplaceny z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, kde jsou pro Techmanii a na podporu technického vzdělávání alokovány prostředky deset milionů korun na jeden kalendářní rok v období 2020 až 2023. Z daných deseti milionů budou vypláceny tři miliony korun pro Techmanii, zbylých sedm milionů korun bude použito na posílení každoročně vyhlašovaného dotačního programu magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit k technickému vzdělávání a na postupné vybudování technologických center v základních školách zřizovaných městem Plzní,“ řekla radní Lucie Kantorová.

„V oblasti technologických center u základních škol je naším záměrem každoročně vybudovat jedno až dvě technologická centra podle finanční náročnosti projektu.  Pro roky 2020 a 2021 se jedná o technologické centrum Bolevecké základní školy, kde budou provedeny stavební úpravy a rekonstrukce původní dřevodílny s přípravnou a skladem materiálu, dále budou řešeny stavební úpravy zázemí u dřevodílny, tj. šatna pro žáky, bezbariérové sociální zařízení, zázemí pro pedagogické pracovníky, vybudovány budou též sprchy. Projekt dále zahrnuje vybudování bezbariérového postranního vchodu u původní budovy (přístup k dřevodílně) a dvou plošin (bezbariérový přístup k současným dílnám v hlavní budově). Projekt rovněž zahrnuje úpravu podlah a stěn v odborné učebně cizích jazyků, úpravu počítačové sítě. V rámci projektu budou vybaveny prostory dílen, učebny cizích jazyků a doplněny robotické stavebnice. Celkové náklady projektu jsou odhadnuty na devět milionů korun včetně vybavení,“ doplnila radní Lucie Kantorová.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
avalon

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018