Plzeň podpoří dotacemi organizace pracující s dětmi a mládeží

Plzeň podpoří dotacemi celoroční volnočasové aktivity Salesiánského střediska mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, SHM Klub Plzeň a Junák – český skaut, okres Plzeň-město.

uniwebwebynamiru2018

Celková částka neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 430 tisíc korun, na svém zasedání ji schválili zastupitelé města.

„V roce 2018 přijal magistrátní odbor školství, mládeže a tělovýchovy tři žádosti o dotaci na krytí nákladů spojených s celoroční činností s dětmi a mládeží na rok 2019. Podpořeny jsou neziskové subjekty Salesiánské středisko mládeže, které obdrží 170 tisíc korun, SHM Klub Plzeň a Junák získají podporu ve výši 130 tisíc korun. Tyto organizace působí v různých částech města Plzně a nabízejí výchovně vzdělávací aktivity pro smysluplné využití volného času pro značné množství dětí a mládeže formou pravidelných aktivit v zájmových kroužcích, otevřených klubech a pořádáním jednorázových akcí, kterých se účastní i široká plzeňská veřejnost nebo organizují příměstské i pobytové tábory v době školních prázdnin,“ přiblížila radní pro oblast školství Lucie Kantorová a dodala: „Kromě zmíněných činností tyto organizace nabízejí i sociální služby zaměřené na podporu mládeže a rodiny s dětmi.“

„Cílem žadatelů o dotaci je umožnit organizované volnočasové aktivity i dětem pocházejícím z finančně či sociálně znevýhodněného prostředí, a tím předcházet nežádoucímu rizikovému chování dětí a mládeže,“ doplnila stěžejní cíl udělených dotací radní Lucie Kantorová.

Salesiánské středisko mládeže požádalo o dotaci na celoroční zájmovou činnost s mládeží přibližně v 52 zájmových útvarech v oblasti hudební, jazykové, výtvarné, pohybové, sportovní, základech křesťanství a dále na činnost otevřeného volnočasového klubu Balón pro děti ve věku od 8 do 15 let. Volnočasové programy a klub navštěvuje pravidelně i náhodně okolo 300 dětí a mládeže z Plzně. Nabídky volnočasového klubu Balón využívá cca 100 dětí, a to zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalšími aktivitami Salesiánského střediska mládeže je nízkoprahový klub Vzducholoď pro mládež od 13 do 22 let, Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha, dále bezplatné doučování a právní poradenství pro návštěvníky střediska a jejich rodiny. Dotaci žádá Salesiánské středisko mládeže především na sportovní, výtvarné, hudební a kancelářské potřeby, provozní energie, opravy a údržbu objektu i víceúčelového hřiště, supervize, školení a semináře.

SHM Klub Plzeň požádal o podporu realizace projektu Pojď dál a Zkus to také, který v sobě zahrnuje činnost volnočasového centra dětí a mládeže formou zájmových kroužků, jednorázových akcí, výjezdních a pobytových akcí, otevřeného klubu Plachetnice, táborové činnosti, poradenství v oblasti výchovy, vztahů a křesťanství, vzdělávání dobrovolníků a začínajících animátorů. V SHM Klubu Plzeň se pravidelných aktivit účastní přibližně 180 členů ve věku 6–20 let, jednorázové akce jsou pořádány pro širokou veřejnost.

Junák okres Plzeň-město požádal o dotaci na zastřešení činnosti devíti skautských středisek s 52 oddíly. Ve střediscích a oddílech se pravidelně sdružuje na 1771 členů. Junák okres Plzeň-město pořádá tradiční akce pro své členy i širší veřejnost, organizuje pobytové i příměstské tábory a provozuje lesní školku Medvíďata pro děti od 2 do 6 let.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
beton

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018